Palvelumuotoilu auttaa parantamaan palvelusi asiakaskokemusta kääntämällä huomion aidosti asiakkaiden kokemukseen ja arjen tarpeisiin. Syvällinen asiakasymmärrys on palveluiden kehittämisen lähtökohta ja sen avulla muotoilemme yhdessä sytyttäviä palvelukokemuksia.


PaloPalvelumuotoilunABC.jpg

Uusi Palvelumuotoilun ABC -koulutus tulossa 3.4.2019

Palvelumuotoilun ABC -koulutus antaa sinulle hyvän peruspaketin, jolla voit lähteä liikkeelle palvelumuotoilun opiskelussa ja palveluiden muotoilussa. Koulutuksessa käydään läpi palvelumuotoilun perusasiat - mitä palvelumuotoilu oikeastaan tarkoittaa ja miten palveluiden muotoilua tehdään. Koulutuksessa annetaan myös esimerkkejä palvelumuotoilun hyödyntämisestä eri aloilla sekä vinkkejä, joilla palveluiden muotoilu omassa työssä kannattaa aloittaa. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä! 

 

Palvelumuotoilu auttaa kehittämään kunnan palveluja

Kuntasektorilla hyödynnetään enenevässä määrin palvelumuotoilua, koska sen ytimessä on palveluiden käyttäjien osallistaminen palveluiden kehittämiseen. Katsopa yllä olevat videot, joissa kerrotaan yhdestä osallistavasta palvelumuotoiluprojektistamme: kuntalaiset osallistuivat Iin kunnan keskusta-alueen kaavoitusprosessiin hyvin konkreettisella tavalla. Lue lisää myös blogistamme.


Palon palveluita

Palveluiden kehittäminen

Asiakasymmär-rystutkimukset

Koulutukset
ja työpajat


Haluatko kuulla uutisia Palon toimistolta?


Parempien palveluiden puolesta -blogi

Tutustu palvelumuotoilun ajankohtaisiin aiheisiin blogissamme.


Palo sosiaalisessa mediassa