Palvelumuotoilu auttaa parantamaan palvelusi asiakaskokemusta kääntämällä huomion aidosti asiakkaiden kokemukseen ja arjen tarpeisiin. Syvällinen asiakasymmärrys on palveluiden kehittämisen lähtökohta ja sen avulla muotoilemme yhdessä sytyttäviä palvelukokemuksia.


Palvelumuotoilun ABC - työkalupakki palveluiden kehittämiseen

Koulutus 23.1.2019 Oulussa

Palvelumuotoilun ABC -koulutus antaa hyvän peruspaketin, jolla voi lähteä liikkeelle palvelumuotoilun opiskelussa ja palveluiden muotoilussa. Koulutuksessa käydään läpi palvelumuotoilun perusasiat - mitä palvelumuotoilu oikeastaan tarkoittaa ja miten palveluiden muotoilua tehdään. Koulutuksessa annetaan myös esimerkkejä palvelumuotoilun hyödyntämisestä eri aloilla sekä vinkkejä, joilla palveluiden muotoilu omassa työssä kannattaa aloittaa. Lue lisää>>


Palvelumuotoilu auttaa kehittämään kunnan palveluja

Kuntasektorilla hyödynnetään enenevässä määrin palvelumuotoilua, koska sen ytimessä on palveluiden käyttäjien osallistaminen palveluiden kehittämiseen. Katsopa yllä olevat videot, joissa kerrotaan yhdestä osallistavasta palvelumuotoiluprojektistamme: kuntalaiset osallistuivat Iin kunnan keskusta-alueen kaavoitusprosessiin hyvin konkreettisella tavalla. Lue lisää myös blogistamme.


Palon palveluita

Palveluiden kehittäminen

Asiakasymmär-rystutkimukset

Koulutukset
ja työpajat


Haluatko Palopostia?

Haluatko kuulla uutisia Palvelumuotoilu Palon toimistolta?


Parempien palveluiden puolesta -blogi

Tutustu palvelumuotoilun ajankohtaisiin aiheisiin blogissamme.


Palo sosiaalisessa mediassa