Palvelumuotoilu auttaa parantamaan palvelusi asiakaskokemusta kääntämällä huomion aidosti asiakkaiden kokemukseen ja arjen tarpeisiin. Syvällinen asiakasymmärrys on palveluiden kehittämisen lähtökohta ja sen avulla muotoilemme yhdessä sytyttäviä palvelukokemuksia.


Palvelumuotoilun osallistavat suunnittelumenetelmät

Koulutus 26.2.2019 Oulussa

Koulutus keskittyy palvelumuotoilussa käytettäviin osallistamisen menetelmiin ja asiakasymmäryksen syventämiseen. Päivän jälkeen ymmärrät, mitä osallistava suunnittelu on. Tämän lisäksi saat itsellesi myös työkalupakin osallistamiseen ja asiakasymmärryksen syventämiseen sekä vinkkejä menetelmien soveltamiseen käytännön kehittämisprojekteissa. . Lue lisää>>


Palvelumuotoilu auttaa kehittämään kunnan palveluja

Kuntasektorilla hyödynnetään enenevässä määrin palvelumuotoilua, koska sen ytimessä on palveluiden käyttäjien osallistaminen palveluiden kehittämiseen. Katsopa yllä olevat videot, joissa kerrotaan yhdestä osallistavasta palvelumuotoiluprojektistamme: kuntalaiset osallistuivat Iin kunnan keskusta-alueen kaavoitusprosessiin hyvin konkreettisella tavalla. Lue lisää myös blogistamme.


Palon palveluita

Palveluiden kehittäminen

Asiakasymmär-rystutkimukset

Koulutukset
ja työpajat


Haluatko Palopostia?

Haluatko kuulla uutisia Palvelumuotoilu Palon toimistolta?


Parempien palveluiden puolesta -blogi

Tutustu palvelumuotoilun ajankohtaisiin aiheisiin blogissamme.


Palo sosiaalisessa mediassa