Oulun Liikekeskus ry: Tapahtumakokeiluiden vaikuttavuuden arviointi

Lähtökohta

Oulun Liikekeskus ry toteutti vuonna 2023 Uudet Urbaanit tuotannot -kehittämishankkeen, jonka tavoitteena oli vahvistaa keskustan resilienssiä uusien urbaanien tapahtumatuotantojen kautta. Hankkeen toiminnallisena ytimenä olivat neljä eriteemaista Oulun keskustassa kesällä 2023 toteutettua tapahtumakokeilua, joiden vaikutuksia koettuun vetovoimaan haluttiin selvittää.

Työn eteneminen

Yhteistyö lähti liikkeelle olemassa olevan tiedon ja tutkimusten läpikäynnillä. Tämän jälkeen Palon palvelumuotoilijat suunnittelivat ja toteuttivat nykytilanteen kartoituksen, joka tapahtui käytännössä digitaalisen kyselyn (kaupunkilaiset) ja yksilöhaastatteluiden (yritykset) avulla. Koska haluttiin varmistaa tiedon ja tuotettavan lopputuloksen rikkaus ja laatu, toteutettiin näiden lisäksi havainnointia vaativia tehtäviä keskustassa olemisesta ja siellä toimimisesta. Kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneista kaupunkilaisista ja yrityksistä rekrytoitiin ”agentteja”, jotka tekivät kesä-syyskuun aikana kolme erilaista havainnointitehtävää keskustassa ja omissa toimipisteissään.

Seuraavaksi kesän aikana kerätystä ja analysoidusta aineistosta tunnistettiin esille nousevia kokemuksellisia vetovoimatekijöitä, joita hyödynnettiin toisen vaiheen tiedonkeruussa. Kaupunkilaisille suunnattu toinen kysely keskittyi erilaisten tapahtumatyyppien ja -kokeiluiden vaikutuksiin koettuun vetovoimaan liittyen. Kysely lähetettiin suoraan ensimmäisessä kyselyssä tähän luvan antaneille.

Palon palvelumuotoilijat analysoivat kesän aikana kerätyn aineiston, kiteyttivät sitä ja kirjoittivat sen pohjalta tapahtumakokeiluista vaikuttavuusarviointidokumentin. Lopputuloksena oli määritetyt kokemukselliset vetovoimatekijät, joiden kautta eri tapahtumien vaikutusta voidaan jatkossakin tarkastella ja kehittää eteenpäin erilaisille keskustakävijöille. Lisäksi dokumenttiin kerättiin tiedonkeruun aikana esille nousseet keskustan kehittämistarpeet, jotka toimivat mm. hyvänä pohjana seuraavien hankkeiden ja tapahtumien suunnittelussa.

Lopputulokset

  • Tapahtumakokeiluiden vaikuttavuuden arviointi
  • Koosteet kyselyistä ja haastatteluista
  • Kokemukselliset vetovoimatekijät
  • Ydinkeskustaan liittyvien kehittämistarpeiden kerääminen

Projektin tiedot

Oulun Liikekeskus ry:n tehtävänä on tuoda vetovoimaa Oulun keskustaan ja kehittää keskustan aluetta. Liikekeskus toimii alueella myös aktiivisena kehittäjänä, keskustan äänenä ja alueen tapahtumien koordinaattorina. Lisätietoja Oulun Liikekeskus ry.

Yhteistyön toteutus: 03/2023–09/2023

Kuva tapahtumakokeilusta: Kauppurin keidas, kesäkuun alku 2023.

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?