Koulutukset ja valmennukset

Olemme asiantuntevia palvelumuotoilun kouluttajia, jotka omaavat monialaisen koulutuspohjan. Teemme innostavia koulutuksia ja valmennuksia käytännönläheisellä otteella palvelumuotoiluun, muotoiluajatteluun ja asiakaskokemukseen liittyen.

Vaikuttavaa ja innostavaa oppimista käytännönläheisesti.

Asiantuntevaa palvelumuotoilun koulutusta

Haluatko tutustua palvelumuotoiluun tai syventää tietämystäsi? Palon asiantuntijat omaavat monialaisen koulutuspohjan, joka takaa innostavat koulutukset, luennot, valmennusohjelmat ja työpajat. Kaikki koulutukset toteutetaan käytännönläheisellä otteella palvelumuotoiluun, muotoiluajatteluun (design thinking) ja asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyen. Koulutusten aihepiirit vaihtelevat palvelumuotoilun perusteista ja asiakasymmärrystutkimusten toteutuksesta aina palveluiden konseptointiin ja tuotteistamiseen asti. Vuodesta 2013 lähtien olemme kouluttaneet esimerkiksi yritysten johtoryhmiä, sote-alan ammattilaisia sekä kunta-alan päättäjiä.

Palvelumuotoilu Palo Koulutukset ja valmennukset

Usein kysyttyä koulutuksista ja valmennuksista

Millaisia koulutuksia ja valmennuksia Palo järjestää?

Seuraavassa on listaus sisällöistä, joita koulutamme ja valmennamme:

 • Asiakaslähtöinen kehittäminen
 • Muotoiluajattelu, design thinking
 • Palvelumuotoilun perusteet, prosessi ja menetelmät
 • Digitaalisten palveluiden muotoilu / Digitaalinen palvelumuotoilu
 • Asiakasymmärrystutkimusten suunnittelu, toteuttaminen ja hyödyntäminen
 • Kokeilemalla kehittäminen ja palveluiden testaaminen
 • Palveluiden konseptointi
 • Palvelumuotoilutyöpajat ja yhteiskehittäminen
 • Palvelupolun kuvaaminen
 • Ideointitekniikat
 • Tuotteistaminen
 • Palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen johtaminen.

Keitä Palo on kouluttanut?

 • Yrittäjiä ja organisaatioiden johtoryhmiä
 • Kehittämistyön ammattilaisia
 • Palvelualan ammattilaisia
 • Sote-alan ammattilaisia
 • Kunta-alan ammattilaisia ja päättäjiä.

Mitkä ovat koulutusten ja valmennusten päähyödyt?

 • Lisääntynyt palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen kehittämisen osaaminen organisaatiossa/ Lisääntyneet palvelumuotoilun valmiudet organisaatiossa.
 • Uutta näkemystä ja oivalluksia organisaatioon.

Saamasi hyödyt

Palon koulutukset ja valmennukset tarjoavat monenlaisia hyötyjä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioille.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Lisääntynyt asiakaslähtöisen kehittämisen osaaminen.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Lisääntyneet palvelumuotoilun valmiudet.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Uusia näkemyksiä.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Uusia oivalluksia.

Tutustu valmennuksiin ja koulutuksiin


Mitä muita palveluita Palolta saa?

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?