Työpajat ja sprintit

Olemme asiantuntevia palvelumuotoilun työpajojen fasilitoijia, jotka omaavat monipuolisen työkalupakin. Palo toteuttaa innostavia työpajoja käytännönläheisellä otteella palvelumuotoiluun, muotoiluajatteluun ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Tuloksia ketterästi muotoilusprinteillä ja työpajakokonaisuuksilla.

Laaja valikoima työpajoja eri tarpeisiin

Palon innostavat työpajat toteutetaan käytännönläheisellä otteella palvelumuotoiluun, muotoiluajatteluun (design thinking) ja asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyen. Vuosien varrella suosituimpia työpajojamme ovat erilaiset asiakasymmärrystyöpajat (2 – 4h) ja ideointi- ja konseptointityöpajat (2 – 8h). Voimme aina myös räätälöidä työpajan juuri haluamaasi osa-alueeseen. Työpajat vastaavat aina asiakkaan oikeisiin tarpeisiin, eri sidosryhmiä osallistaen ja uusia näkemyksiä ja oivalluksia organisaatioon synnyttäen. Työpajoista on hyötyä niin yrityksille, yhdistyksille kuin julkisen sektorin toimijoille, kuten kunnille ja kaupungeille.

Työpajat ja sprintit

Lisää tietoa muotoilusprinteistä

Muotoilusprintti (design sprint) on Googlen kehittämä menetelmä liiketoiminnan ongelmien ratkaisemiseksi, uusien palveluratkaisujen luomiseksi tai nykyisten parantamiseksi. Yhdistämällä muotoiluajattelun ja nopean kokeilun kuukausien työ saadaan tiivistettyä muutamaan päivään. Palon muotoilusprintit ovat 4–5 päivän kestoisia. Neljän päivän muotoilusprintissä organisaatiosi tiimi on mukana kaksi ensimmäistä työpajapäivää, joissa määritellään ongelma, asetetaan tavoitteet, ideoidaan ja konseptoidaan ratkaisuvaihtoehdot. Palvelumuotoilijamme toteuttavat konseptoidut ratkaisut prototyypiksi ja testaa ne viidellä käyttäjällä.

Sopisiko muotoilusprintti
sinun organisaatiollesi?

Ota yhteyttä


Usein kysyttyä

Ketkä hyötyvät työpajoista ja muotoilusprinteistä?

Työpajat ja sprintit sopivat kaikille toimialoille, joissa ihminen on vuorovaikutuksessa palvelun ja toiminnan kanssa. Näin palvelustamme hyötyvät niin yritykset kuin julkisen sektorin toimijat – unohtamatta yhdistyksiä ja järjestöjä.

Mitkä ovat työpajojen ja muotoilusprinttien päähyödyt?

Työpajat ja muotoilusprintit tuovat uutta näkemystä ja oivalluksia organisaatioon. Ne tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden eri sidosryhmien osallistamiseen.

Saamasi hyödyt

Palon työpajat ja muotoilusprintit tarjoavat monenlaisia hyötyjä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioille.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Käytännönläheinen toteutus.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Lisää yhteishenkeä.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Uusia näkemyksiä.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Uusia oivalluksia.

Toteutettuja projekteja


Mitä muita palveluita Palolta saa?

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?