Työpajat ja sprintit

Olemme asiantuntevia palvelumuotoilun työpajojen fasilitoijia, jotka omaavat monipuolisen työkalupakin. Palo toteuttaa innostavia työpajoja käytännönläheisellä otteella palvelumuotoiluun, muotoiluajatteluun ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Tuloksia ketterästi työpajakokonaisuuksilla ja muotoilusprinteillä.

Laaja valikoima työpajoja eri tarpeisiin

Palon innostavat työpajat toteutetaan käytännönläheisellä otteella palvelumuotoiluun, muotoiluajatteluun (design thinking) ja asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyen. Vuosien varrella suosituimpia työpajojamme ovat erilaiset asiakasymmärrystyöpajat (2 – 4h) ja ideointi- ja konseptointityöpajat (2 – 8h). Voimme aina myös räätälöidä työpajan juuri haluamaasi osa-alueeseen. Työpajat vastaavat aina organisaation oikeisiin tarpeisiin, eri sidosryhmiä osallistaen ja uusia näkemyksiä ja oivalluksia organisaatioon synnyttäen. Työpajoista on hyötyä niin yrityksille, yhdistyksille kuin julkisen sektorin toimijoille, kuten kunnille ja kaupungeille.

Lisää tietoa työpajoista

Järjestämme työpajoja niin lähitoteutuksella kuin etäyhteyksiä hyödyntäen, jolloin valitsemme sopivimmat digitaaliset työkalut tukemaan työpajan kulkua ja dokumentointia. Suosikkimme on Miro-valkotaulutyökalu, jonka opetteluun käytämme riittämiin aikaa tai hyödynnämme sitä fasilitaattorin toimesta ohjaamassa keskustelua.

Työpajat ja sprintit

Saamaamme palautetta työpajoista

”Oli todella mukava ja innostava iltapäivä! Voimaannutti ja antoi ajatuksia arkeen.”

”Työpaja sujui hyvin. Se oli hyvin valmisteltu ja rakennettu sekä sisällöllisesti että aikataulullisesti. Kiitos!”

”Mukavasti sujui. Hyvä, että oli visuaalinen pohja, jolla edettiin. Piti keskittymisen kurissa hyvin.”

Onko teillä innostava työpaja hakusessa?

Ota yhteyttä


Muotoilusprintit

Muotoilusprintti (design sprint) on Googlen kehittämä menetelmä liiketoiminnan ongelmien ratkaisemiseksi, uusien palveluratkaisujen luomiseksi tai nykyisten parantamiseksi. Yhdistämällä muotoiluajattelun ja nopean kokeilun kuukausien työ saadaan tiivistettyä muutamaan päivään. Palon muotoilusprintit ovat 4–5 päivän kestoisia. Neljän päivän muotoilusprintissä organisaatiosi tiimi on mukana kaksi ensimmäistä työpajapäivää, joissa määritellään ongelma, asetetaan tavoitteet, ideoidaan ja konseptoidaan ratkaisuvaihtoehdot. Palvelumuotoilijamme toteuttavat konseptoidut ratkaisut prototyypiksi ja testaa ne viidellä käyttäjällä.

Sopisiko muotoilusprintti
sinun organisaatiollesi?

Ota yhteyttä


Usein kysyttyä

Ketkä hyötyvät työpajoista?

Työpajat sopivat kaikille organisaatioille, jotka haluavat tavan osallistaa henkilökuntaa, asiakkaita tai muita sidosryhmiä kehittämiseen – yksin tai yhdessä. Työpaja on yleensä osa isompaa asiakaslähtöistä kehittämisprojektia, jolloin se suunnitellaan vastaamaan vaiheen tarvetta ja tavoitetta.

Työpajan hyödyt tulevat esille silloin, kun toteutustapa ja osallistujat valitaan työpajan tavoitetta sekä laajempaa kehittämistyötä parhaiten tukevaksi.

Työpajoista hyötyvät niin yritykset kuin julkisen sektorin toimijat – unohtamatta yhdistyksiä ja järjestöjä.

Mitkä ovat muotoilusprinttien päähyödyt?

Muotoilusprintit tuovat uutta näkemystä ja oivalluksia organisaatioon. Muotoilusprintit sopivat kaikille organisaatioille, jotka haluavat tehokkaan tavan ratkoa kehittämishaastetta ja päästä nopeasti testaamaan sprintin aikana kehitettyjä ratkaisuideoita aidon kohderyhmän palautteen avulla.

 

 

Saamasi hyödyt

Palon työpajat ja muotoilusprintit tarjoavat monenlaisia hyötyjä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioille.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Käytännönläheinen toteutus.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Lisää yhteishenkeä.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Uusia näkemyksiä.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Uusia oivalluksia.

Toteutettuja projekteja


Mitä muita palveluita Palolta saa?

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?