Oulun yliopiston kirjasto

Palvelumuotoilun koulutukset ja opiskelijoiden osallistaminen ryhmätyötilojen suunnitteluun

Palvelumuotoilu Palo on kouluttanut, ohjannut ja innostanut meitä palvelujen muotoiluun asiakaslähtöisemmin. Palo fasilitoi vuodenvaihteen molemmin puolin ajoitetun opiskelijoiden osallistamisen kirjaston ryhmätyötilojen viihtyisyyden ja käytettävyyden lisäämistä tavoittelevaan suunnitteluun. Palvelumuotoilu Palon ammattitaito ja osaaminen on tukenut meitä kirjaston toimijoita. Opiskelijatyöpajoissa tammikuussa 2017 luotiin hienoja ja toteutuskelpoisia suunnitelmia. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
— Minna Abrahamsson-Sipponen, kirjastonjohtaja, Oulun yliopisto
2017-01-31 15.06.08.jpg

Osuuskauppa Arina

Ostoskäyttäymistutkimus

Saimme arvokasta tietoa uusien palveluiden ja valikoimien toimivuudesta suhteessa asiakkaiden odotuksiin. Ostoskäyttäytymistutkimuksen avulla lisäsimme ymmärrystä niistä asioista, joihin asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluissamme, sekä selvitimme, millaisia ajatuksia asiakkailla on toiminnan kehittämisestä. Tutkimuksen tulokset johtivat monelta osin konkreettisiin toimenpiteisiin, mm. tuotteiden löydettävyyden ja palveluprosessin osalta.
— Maria Ylitapio, markkinointipäällikkö, Osuuskauppa Arina
2016-06-20 11.10.12.jpg

Lue lisää yhteistyöstämme Arinan kanssa tästä.


Avaus-hanke

Ikäihmisten osallistaminen digipalveluiden kehittämiseen

Rikkainta oli yhdessä työskentely ja yhdessä ideoiden pohtiminen. Tuloksena saatiin syvällinen ymmärtämys siitä, mitä palveluja ikääntyneet käyttävät, miten he haluavat tietokonetta käyttää ja millainen ikääntyneiden käyttöliittymän tulee olla.
Palvelumuotoilu Palosta välittyivät ammattitaito, inhimillisyys, lämpö ja halu onnistua.
— Erika Kukkonen, projektipäällikkö, Oulun kaupunki
 Palvelumuotoilua Ikääntyneille, digitaalisen palvelun muotoilua

KOSEK

Yritysten valmennusklinikat

Saimme Palvelumuotoilu Palolta juuri sen mitä halusimme; asiantuntevaa, rohkeaa ja rakentavaa sparrausta alueemme yrittäjille palvelumuotoilun tiimoilta. Palon palvelu oli kokonaisuudessaan hyvin joustavaa ja asiakkaan ehdoilla etenevää. Suosittelen ehdottomasti!
— Janne Roiha, yrityskehittäjä, KOSEK Oy
 Yritysvalmennusta palvelumuotoilun menetelmillä