Palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen

Tarjoamme aitoa ja laaja-alaista palveluiden kehittämistä käytännönläheisellä otteella sekä digitaalisiin että perinteisiin palvelukanaviin. Palveluiden kehittämisprojektit tähtäävät yleensä parantuneeseen asiakaskokemukseen ja kysynnän kasvuun.

Luo sytyttäviä asiakaskokemuksia ja vaikuttavia tuloksia
palvelumuotoilu- ja liiketoiminnan kehittämisprojekteilla!

Uudistettuja ja uusia palveluita

Tarjoamme aitoa ja laaja-alaista palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä käytännönläheisellä otteella sekä digitaalisiin että perinteisiin palvelukanaviin. Palvelumuotoiluprojektit tähtäävät yleensä parantuneeseen asiakaskokemukseen ja kysynnän kasvuun. Palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistyössä voimme auttaa sekä nykyisten palveluiden kehittämisessä tai ideoida uusia palveluja. Autamme myös kehittämään sisäisiä palveluitanne. Voimme auttaa teitä myös asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ymmärtämisessä tai palveluiden tuotteistamisessa selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Palvelumuotoilu Palo Palveluiden ja liiketoiminna kehittäminen

Usein kysyttyä palveluiden kehittämisestä

Kenelle palveluiden kehittämisestä on hyötyä?

Kaikille toimialoille, joissa ihminen on vuorovaikutuksessa palvelun ja toiminnan kanssa. Näin palvelustamme hyötyvät niin yritykset kuin julkisen sektorin toimijat  – unohtamatta yhdistyksiä ja järjestöjä.

Ketä kehittämistyöhön osallistuu?

Osallistamme aina asiakkaat ja työntekijät kehittämisprosessiin mukaan. Työskentelemme tyypillisesti tiiminä tai työparina, eli saat useamman palvelumuotoilun ammattilaisen tukemaan kehittämistarvettanne.

Mitä ovat kehittämistyön suurimmat hyödyt?

 • Uusia näkökulmia ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla.
 • Vahvaa palvelumuotoilun osaamista ja kokemusta nopeasti ja tehokkaasti organisaationne käyttöön.
 • Palvelun menestyminen, esim. saavutettavuuden ja houkuttelevuuden parantaminen.
 • Parantunut asiakas- ja palvelukokemus.
 • Parantunut työntekijäkokemus.
 • Tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat asiakkaat sekä henkilökunta.
 • Palveluhaasteiden ratkaiseminen.
 • Uudet palveluideat ja -innovaatiot.

Millaisiin asioihin kehittämistyössä keskitytään?

Palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen on usein projektimuotoista työskentelyä selkeiden tavoitteiden mukaisesti. Autamme sinua ja organisaatiotasi esimerkiksi:
 • tarkan palveluhaasteen ratkaisemisessa
 • asiakasymmärryksen keräämisessä
 • palveluiden konseptoinnissa
 • yhteiskehittämisen fasilitoinnissa
 • ja tulosten jalkauttamisessa.

Saamasi hyödyt

Hyödyt palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen ovat merkittäviä,
kun apuna käytetään palvelumuotoilua.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Parantunut asiakas- ja palvelukokemus.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat asiakkaat – sekä henkilökunta.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Uusia
näkökulmia ulkopuolisten
asiantuntijoiden avulla.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Käyttäjäymmärryksellä
ratkaisut
palveluhaasteisiin.

Palveluiden kehittämisprojekteja


Mitä muita palveluita Palolta saa?

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?