Strategiat ja sisäisen toiminnan kehittäminen

Kun tavoitteena on ylivertaisten asiakaskokemusten tuottaminen, organisaation kehittäminen on keskeisessä asemassa. Palvelumuotoilun avulla voimme yhdessä tehdä organisaatiosi strategian ja toiminnan suunnittelusta entistä osallistavamman ja tuottavamman.

Jokaisen menestyvän palvelun takana on hyvin toimiva organisaatio.

Sisäisen toiminnan muotoilu ja organisaatiomuotoilu

Palvelumuotoilun avulla voimme auttaa esimerkiksi organisaation prosessien ja käytäntöjen kehittämistä henkilökunnan ja sisäisen toiminnan näkökulmasta paremmaksi. Palvelumuotoilun kohteena voivat olla esimerkiksi prosessit, työkalut, käytännöt, pelisäännöt, roolit ja toimintamallit. Organisaation muotoilussa henkilökunnalla on keskeinen rooli paitsi muutoksesta hyötyjänä, mutta usein myös sen toteuttajana; he ovat oman toimintansa ja organisaationsa parhaita asiantuntijoita. Palo auttaa organisaatioita sujuvan palvelun luomisessa muotoillen sitä sekä organisaation että asiakkaan näkökulmasta.

Palvelumuotoilu Palo Strategiat ja sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategian kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin

Palvelumuotoilu soveltuu mainiosti organisaatioiden strategioiden rakentamisen työkaluksi. Kokemuksemme mukaan palvelumuotoilun soveltaminen strategiselle tasolle todella kannattaa – tuloksina on muun muassa parantunut työntekijäkokemus, strategian vahva kytkeytyminen toimintaan ja palvelupolkuihin, osallisuuden lisääntyminen vähentäen jalkauttamisen tarvetta ja organisaation tuottavuuden kasvu.

Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen tuo mukanaan automaattisesti lisää sitoutumista uusiin mahdollisiin muutoksiin. Oman organisaation toimintaan ja omaan työhön liittyvä vaikuttamisen kokemus on monesti voimaannuttava hetki. Kun strategian tekemiseen osallistetaan asiakkaiden lisäksi vahvasti henkilökunta, sen jalkauttaminen on useimmiten saumatonta.

Palautetta töistämme

Usein kysyttyä

Kenelle organisaatiomuotoilusta on hyötyä?

Kaikille toimialoille, joissa ihminen on vuorovaikutuksessa palvelun ja toiminnan kanssa. Näin organisaatiomuotoilusta hyötyvät niin yritykset kuin julkisen sektorin toimijat  – unohtamatta yhdistyksiä ja järjestöjä.

Mitkä ovat organisaatiomuotoilun merkittävät edut?

 • Sisäisen toiminnan kipupisteiden ratkaiseminen.
 • Sisäisen toiminnan sujuvuus ja tehostuminen.
 • Parantunut työntekijäkokemus – tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat työntekijät.
 • Uudet palveluideat ja -innovaatiot.

Mitä tarjoamamme strategian kehittäminen palvelumuotoilulla sisältää?

 1. Kokonaisuuden suunnittelu. Strategiaprojektin toimenpiteiden suunnittelu yhteistyössä ja soveltuvien menetelmien valinta.
 2. Nykytilanteen selvitys. Esimerkiksi kyselytutkimus, joka voidaan tehdä asiakkaille ja henkilökunnalle, ja joka tuo vahvaa pohjaa strategian kehittämiselle.
 3. Visio ja teemat. Tulevaisuuden vision muotoilu ja visiota tukevien teemojen tai painopistealueiden paikantaminen.
 4. Osallistavat työpajat. Työpajoissa, joihin voivat osallistua sekä asiakkaat että henkilökunta, työstetään vision ja teeman ohjaamana toimenpidesuunnitelmaa.
 5. Strategiakoosteen tekeminen. Pohjadokumentaatio strategialle.

Hyvien yhteistyökumppaneidemme kanssa voimme myös toteuttaa lopullisen strategian visualisoinnin esim. huoneentauluksi.

Luodaan teille yhdessä läpinäkyvä, sitouttava ja innostava tulevaisuuden visio!

Miksi kehittää strategiaa muotoilun menetelmin?

 • Luovat menetelmät innostavat ihmiset strategiatyöhön.
 • Yhteiskehittäminen ja osallistavat työpajat yhdistävät henkilökuntaa.
 • Vähemmän stressiä sinulle järjestelyistä ja enemmän mahdollisuuksia osallistua itse sisältöön.
 • Ulkopuolinen näkemys käytössäsi.
 • Sitoutuminen – kun strategia luodaan osallistavasti, siihen sitoudutaan prosessin aikana. Osallistava ote strategiatyössä vähentää vastarintaa ja helpottaa strategian jalkauttamista.
 • Strategia perustuu oikeisiin tarpeisiin, osallistava yhteiskehittämisen malli tuo oikeat asiat esille.
 • Vastuullinen ja kestävä kehittäminen, resurssit voidaan suunnataan tulevaisuudessa oikeisiin asioihin.
 • Strategian luontiprosessi on läpinäkyvä – kaikki näkevät miten se on muodostettu.
 • Opitte prosessin aikana myös hyviä yhteiskehittämisen vinkkejä.

Saamasi hyödyt

Organisaatiomuotoilu on avain organisaation prosessien ja käytäntöjen kehittämiseen yhdessä henkilökunnan kanssa.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Tukee muutosvalmiutta ja itseohjautuvuutta.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Nopeuttavat oppimista organisaatiossa.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Kokeilut auttavat löytämään uutta tietoa.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Työntekijät ovat entistä sitoutuneempia.

Tutustu strategian ja toiminnan kehittämisen projekteihin


Mitä muita palveluita Palolta saa?

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?