Strategiat ja sisäisen toiminnan kehittäminen

Kun tavoitteena on ylivertaisten asiakaskokemusten tuottaminen, organisaation kehittäminen on keskeisessä asemassa. Palvelumuotoilun avulla voimme yhdessä tehdä organisaatiostasi entistä toimivamman ja tuottavamman.

Jokaisen menestyvän palvelun takana on hyvin toimiva organisaatio.

Sisäisen toiminnan muotoilu eli organisaatiomuotoilu

Palvelumuotoilun avulla voimme auttaa esimerkiksi organisaation prosessien ja käytäntöjen kehittämistä henkilökunnan näkökulmasta paremmaksi. Palvelumuotoilun kohteena voivat olla esimerkiksi arkiset prosessit, työkalut, käytännöt, roolit ja toimintamallit. Organisaation muotoilussa henkilökunnalla on keskeinen rooli paitsi muutoksesta hyötyjänä, mutta usein myös sen toteuttajana; he ovat oman toimintansa ja organisaationsa parhaita asiantuntijoita. Palo auttaa organisaatioita sujuvan palvelun luomisessa muotoillen sitä sekä organisaation että asiakkaan näkökulmasta.

Palvelumuotoilu Palo Strategiat ja sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategian kehittäminen muotoilun menetelmin

Palvelumuotoilu soveltuu mainiosti organisaatioiden strategioiden rakentamisen työkaluksi. Vahva henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen tuo mukanaan automaattisesti lisää sitoutumista uusiin mahdollisiin muutoksiin. Oman organisaation toimintaan ja omaan työhön liittyvä vaikuttamisen kokemus on monesti voimaannuttava hetki. Kun strategian tekemiseen osallistetaan asiakkaiden lisäksi vahvasti henkilökunta, sen jalkauttaminen on useimmiten saumatonta.

Onko sinulla tarvetta
strategiasi kehittämiseen?

Ota yhteyttä


Usein kysyttyä

Kenelle organisaatiomuotoilusta on hyötyä?

Kaikille toimialoille, joissa ihminen on vuorovaikutuksessa palvelun ja toiminnan kanssa. Näin organisaatiomuotoilusta hyötyvät niin yritykset kuin julkisen sektorin toimijat  – unohtamatta yhdistyksiä ja järjestöjä.

Mitkä ovat organisaatiomuotoilun merkittävät edut?

 • Sisäisen toiminnan kuvaaminen.
 • Sisäisen toiminnan tehostuminen.
 • Parantunut työntekijäkokemus.
 • Tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat työntekijät.
 • Sisäisten palveluhaasteiden ratkaiseminen.
 • Uudet palveluideat ja -innovaatiot.

Mitä vaiheita strategiankehittämispaketti sisältää?

 1. Strategiaprojektin suunnittelu ja soveltuvien menetelmien valinta.
 2. Nykytilanteen selvitys – esim. kyselytutkimus, joka voidaan tehdä asiakkaille ja henkilökunnalle, ja joka tuo vahvaa pohjaa strategian kehittämiselle.
 3. Alustavien teemojen ja vision muotoilu.
 4. Osallistavat työpajat – asiakkaille ja/tai henkilökunnalle.
 5. Strategiakoosteen tekeminen – pohja varsinaiselle strategialle.

Miksi kehittää strategiaa muotoilun menetelmin?

 • Innostaa ihmiset strategiatyöhön.
 • Yhdistää henkilökuntaa.
 • Vähemmän stressiä järjestelyistä, enemmän mahdollisuuksia keskittyä sisältöön.
 • Ulkopuolinen näkemys käytössäsi.
 • Sitoutuminen – kun strategia luodaan osallistavasti, siihen sitoudutaan prosessin aikana.
 • Osallistava ote strategiatyössä vähentää vastarintaa ja helpottaa strategian jalkauttamista.
 • Strategia perustuu oikeisiin tarpeisiin, osallistava yhteiskehittämisen malli tuo oikeat asiat esille.
 • Vastuullinen ja kestävä kehittäminen, resurssit suunnataan tulevaisuudessa oikeisiin asioihin.
 • Strategian luontiprosessi on läpinäkyvä – kaikki näkevät miten se on muodostettu.
 • Opitte prosessin aikana myös hyviä yhteiskehittämisen vinkkejä.

Saamasi hyödyt

Organisaatiomuotoilu on avain organisaation prosessien ja käytäntöjen kehittämiseen yhdessä henkilökunnan kanssa.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Tukee muutosvalmiutta ja itseohjautuvuutta.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Nopeuttavat oppimista organisaatiossa.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Kokeilut auttavat löytämään uutta tietoa.
Palvelumuotoilu Palo Arvot
Työntekijät ovat entistä sitoutuneempia.

Organisaatiomuotoilun referenssejä


Mitä muita palveluita Palolta saa?

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?