Digitaalinen palvelumuotoilu -koulutus

25.4. ja 4.5.2023 klo 9-13 | Verkkokoulutus

Järjestämme yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa koulutuksen digitaalisesta palvelumuotoilusta.

Organisaatiot tarjoavat asiakkailleen erilaisia digitaalisia palveluita – asiakkaille tehdään mahdolliseksi mm. asioiminen verkossa ja digisovellusten avulla. Digitaalisella palvelumuotoilulla tarkoitetaan erilaisten sähköisten palveluratkaisujen suunnittelua ihmislähtöisesti palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä hyödyntäen. Näkökulma huomioi digitaalisten kanavien käyttämisen osana laajempaa asiakkaalle muodostuvaa palvelukokemusta.

Koulutuksessa käydään läpi palvelumuotoiluprosessin vaiheet digitaalisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Yhdessä tutustutaan erilaisiin menetelmiin ja sovelluksiin, jotka sopivat erityisesti digitaalisten palveluiden muotoiluun. Saat vinkkejä erilaisista työkaluista sekä esimerkkejä niiden käytöstä, joita voit hyödyntää oman digipalvelusi kehittämisessä menestyksekkääksi. Koulutuspäivien välillä on välitehtävä, joka vaatii havainnointia omalla työpaikallasi tai valitsemassasi yhteisössä sekä kevyttä suunnittelua.

Sisältö:

  • Ihmislähtöisyys ja muut palvelumuotoilun periaatteet digitaalisten palveluiden kehittämisessä
  • Digitaalisen palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät
  • Digitaalisen palvelumuotoilun erityspiirteet
  • Kuinka hyödynnät palvelupolun kuvaamista digipalvelun kehittämisessä?
  • Miten keräät asiakasymmärrystä havainnointien avulla?
  • Kuinka luot kehittämistä ohjaavat ohjenuorat?
  • Muotoilusprintti – pikastartti digipalvelun kehittämiseen

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu digitaalisten palveluiden kehittäjille, joilla on palvelumuotoilun perusteet hallussa.

Kouluttajat: Palvelumuotoilun asiantuntija Piia Innanen. Piia on käyttäjälähtöisen suunnittelun rautainen asiantuntija yli 25 vuoden työkokemuksellaan. Ennen Palvelumuotoiluyritys Palon perustamista Piia työskenteli kansainvälisen yrityksen johtavana käyttökokemussuunnittelijana.

Teollinen muotoilija ja taiteen tohtori Essi Kuure. Essi on pitänyt satoja työpajoja niin Suomessa kuin ulkomailla, yrityksissä ja yhteisöissä. Essi on väitellyt Taiteen tohtoriksi aiheenaan palvelumuotoilutyöpajojen merkitys muotoilun käytäntöihin.

Lue lisää ja ilmoittaudu