Lapin ammattikorkeakoulu: Työyhteisön monipuolisen osaamisen esilletuominen

Lähtökohta

Syksyllä 2023 Lapin ammattikorkeakoulu halusi päivittää tradenomi-, liikunnanohjaaja- ja restonomiyksiköiden osaamispyramidit ja samalla luoda yksiköille osaamiseen pohjautuvat visiot palvelumuotoilua sekä osallistavia menetelmiä hyödyntäen.

Työn eteneminen

Projekti lähti liikkeelle nykytilanteen tarkastelulla ja aikaisempiin materiaaleihin tutustumisella ammattikorkeakoulun ydintiimin kanssa. Osaamisryhmän suunnittelija toimi prosessissa Palon palvelumuotoilijan työparina.

Tradenomi- ja liikunnanohjaajayksiköille toteutettiin laajempi prosessi, johon kuului ennakkotehtävä, kaksi työpajaa, välitehtävä ja kommentointikierros. Ensin koostetun tiedon pohjalta suunniteltiin molemmille yksiköille oma työpaja, jossa hyödynnettiin Palon Vuorenvalloitus-muotoilupeliä. Pelaamisen kautta henkilöstö toi esille nykyistä osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisia suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Ennen toista työpajaa toteutettiin välitehtävä, jonka avulla henkilöstö kommentoi omasta näkökulmastaan osaamispyramidin mahdollista jaottelua ja sisältöteemoja. Toisessa työpajassa henkilöstön kanssa jatkettiin löydösten pohjalta osaamispyramidin tarkemman sisällön sekä tulevaisuuden vision työstämistä. Restonomiyksikkö oli aikaisemmin jo toteuttanut nykytilanteen tiedonkeruun ja analyysin, joten heidän prosessinsa alkoi suoraan toisesta työpajasta.

Kaikki tulokset koottiin ja niiden avulla muodostettiin uusien osaamispyramidien luonnokset. Tässä vaiheessa osaamispyramidit olivat muokkaantuneet osaamiskartoiksi. Kartta on maisema, joka kuvastaa peruskalliota, jonka päälle koostuu ydinosaamisen, profiloivan osaamisen ja kärkiosaamisen huiput vaaramaisemana. Osaamisen kuvaaminen maisemana korostaa sen muuttuvaa ja mukautuvaa luonnetta sekä kokoaa monipuolisen osaamisen helpommin ymmärrettävästi yhteen kuvaan. Lopuksi osaamiskarttojen luonnokset käytiin läpi henkilöstön kanssa tiimitapaamisissa.

Alkuvuodesta 2024 osaamiskartat viimeisteltiin ydintiimin kanssa muutamassa palaverissa. Kaikkia kolmea karttaa tarkasteltiin rinnakkain ja kuvaustavat yhtenäistettiin. Samalla kartoille muodostettiin lukuohje ja kuvatekstit. Tulokset jaettiin henkilöstön käyttöön Teams-kanavilla, jotka olivat olleet käytössä koko projektin ajan etenemisestä, tehtävistä ja ajatuksista viestimiseen. Prosessissa haluttiinkin panostaa jokaisen henkilöstön jäsenen osallistumiseen mahdollistamalla kommentointi monella tavalla.

Lopputulokset

  • Yksiköiden tavoitteita ja toimintaa kirkastettiin osaamisen pohjalta
  • Yhdessä henkilöstön kanssa sanoitettiin strateginen suunta, joka linjaa kunkin yksikön opetusta ja TKI-toimintaa
  • Osaamispyramidien muuttaminen osaamiskartoiksi
  • Valmiit, mutta helposti päivitettävät, osaamiskartat tradenomi-, liikunnan-ohjaus- ja restonomiyksiköille
  • Vahvistunut työn merkityksellisyyden kokemus henkilöstölle

Projektin tiedot

Lapin ammattikorkeakoulun Vastuulliset palvelut -osaamisryhmä tuottaa merkittävää osaamista pohjoisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Toiminnassa korostuvat kansainväliset, kansalliset ja paikalliset verkostot niin liikunnan, liiketoiminnan kuin matkailunkin asiantuntijuuden kehittämisessä.

Lisätietoja Vastuulliset palvelut -osaamisryhmästä.

Yhteistyön toteutus: 08/2023–02/2024

Palo Osaamiskartat

”Suurkiitokset! Olisi jäänyt tämä tekemättä, jos olisimme omin voimin yrittäneet saavuttaa vastaavaa tulosta. Lopputulos on upea, varsinkin sisällöllisesti.

Yhteistyöprosessimme osaamispyramidien muuttamisesta osaamiskartoiksi on ollut todella antoisa. Henkilöstö on kehunut työstöä ja lopputuloksiin ollaan tyytyväisiä. Tulokset tulevat todellakin käyttöön. Heti ensi viikolla alkaa kehityskeskustelutapaamiset ja  keskusteluihin linkitetään mukaan osaamiskartat.”

 

Tarja Tammia, osaamispäällikkö
Hanna Korpua, suunnittelija


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?