Diakonissalaitos: Perehdytyksen kehittäminen

Lähtökohta

Diakonissalaitos halusi kehittää työntekijöiden perehdytysmallia ja sen sisältöä tukemaan aloittavien työntekijöiden sitoutumista ja parantaakseen työntekijäkokemusta.

Diakonissalaitos valitsi Palon kehittämään perehdytystä asiantuntemuksen, joustavan yhteistyön ja erityisesti siksi, että palvelumuotoilun avulla kehittämiseen saatiin vahvasti mukaan Diakonissalaitoksen työntekijät monenlaisista rooleista.

Työn eteneminen

Lähdimme kehittämisprojektissa liikkeelle kattavalla taustakartoituksella nykytilanteesta. Kuvasimme perehdytyksen sidosryhmät ja perehdytyksessä käytetyt resurssit sekä nykyisen palvelupolun.

Toteutimme seuraavassa vaiheessa 8 ryhmähaastattelua, joihin osallistui Diakonissalaitoksen työntekijöitä ja esihenkilöitä eri toimialueilta. Haastatteluiden analyysin pohjalta nostimme esille perehdytyksen vahvuudet, hyvät käytännöt eri yksiköissä ja kehittämiskohteet.

Seuraavassa vaiheessa järjestimme ideointityöpajan, johon osallistui niin esihenkilöitä, työntekijöitä kuin henkilöstöpalveluidenkin edustajia. Keräsimme lisää ideoita myös Diakonissalaitoksen esihenkilöpäivässä.

Ideoiden pohjalta Diakonissalaitoksen uudeksi perehdytysmallin teemaksi nousi ”vieraanvarainen perehdytys”, jonka konseptoimme ja kuvasimme esitykseksi. Kuvaukselle kerättiin palautetta laajasti Diakonissalaitoksen intrassa. Palautteiden ja jatkotyöpajan pohjalta perehdytysmalli kehittyi edelleen.

Lopputulokset

Projektin lopputuloksena oli uusi perehdytyskonsepti, joka oli yhteiskehitetty yhdessä henkilöstön kanssa. Konseptin levittämisen ja jalkauttamisen tueksi kuvasimme Diakonissalaitoksen käyttöön uuden työntekijän perehdytyksen askeleet, yksityiskohtaisen perehdytysohjelman sisältäen perehdytyslupauksen sekä esihenkilön ja koko tiimin yhteisen perehdytysoppaan.

Projektin tiedot

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Diakonissalaitoksen säätiöön kuuluu Rinnekoti ja tytäryritykset ovat Diakonissalaitoksen Hoiva ja Caritas Palvelut Oy. Perehdytysmallin kehittäminen koski koko konsernia, jossa työskentelee n. 2900 työntekijää.

Lisätietoja: www.hdl.fi

Yhteistyön toteutus: 05/2021–12/2021.

Yksi projektin lopputuloksista oli uudelle työntekijälle tehty kuvaus perehdytyksen askelista

”Palo piti asiantuntevasti huolta sisällöstä ja aikataulusta – asiat hoidettiin joustavasti, asiantuntemuksella ja aikataulussa. Palvelumuotoilun ja Palon avulla saimme katsottua aiempaa perehdytystämme ulkopuolisin silmin ja erilaisista näkökulmista eri toimialojemme ja eri rooliemme näkökulmista. Isolla joukolla työntekijöillämme oli mahdollista osallistua kehittämiseen – se oli meille ensiarvoisen tärkeää. Pidimme tärkeänä, että muodostuvat työkalut ovat muovattavissa tulevien tarpeiden ja kehitysehdotusten mukaan – tämä toteutui hienosti. Odotuksemme toteutuivat ja tuloksena oli enemmän, kuin mitä toivottiin. Lämmin kiitos Palon asiantuntevalle porukalle!”

Marjo Rytkönen, henkilöstön kehittämispäällikkö


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?