Opetushallitus: Asiakaslähtöisen kehittämisen valmennusohjelma

Lähtökohta

Tavoitteena oli lisätä Opetushallituksen sisäistä tietämystä asiakaslähtöisestä kehittämisestä, jotta henkilöstö pystyy itse toteuttamaan sitä omassa työarjessaan. Tämän lisäksi haluttiin luoda organisaation yhteinen asiakaslähtöisen kehittämisen toimintamalli valmennuohjelman aikana.

Työn eteneminen

Valmennusohjelma käynnistyi kesäkuussa 2018 ja se sisälsi yhteensä 12 lähipäivää sekä yhden sparrausklinikan. Ohjelmaan osallistui 25 Opetushallituksen henkilökunnan edustajaa ja sen aikana tutustuttiin mm. muotoiluajatteluun, asiakaslähtöisen kehittämisen lähtökohtiin, palvelumuotoiluprosessiin vaihe vaiheelta sekä kokeiltiin runsaasti erilaisia palvelumuotoilun olennaisia menetelmiä. Valmennusohjelman aikana osallistujat veivät pienryhmissä valitsemaansa Opetushallituksen kehittämiskohdetta eteenpäin palvelumuotoilun prosessin mukaisesti – oppiminen tapahtui siis vahvasti tekemisen kautta.

Lopputulokset

Valmennusohjelman jälkeen Palo koosti Opetushallitukselle oman asiakaslähtöisen kehittämisen oppaan, jonka avulla henkilöstö voi toteuttaa asiakaslähtöisiä toimia omassa työarjessaan.

Katso oheinen video Palon ja Opetushallituksen yhteistyöstä. Kokemuksista kertoo Opetushallituksen vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto.

Projektin tiedot

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka vastaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

Yhteistyön toteutus: 05/2018 – 06/2019

Palvelumuotoilu Palo Opetushallitus Prosessin kehittäminen
Voimmeko auttaa henkilökuntanne palvelumuotoiluosaamisen kehittämisessä? Ota yhteyttä meihin, jutellaan millainen valmennus palvelisi tarpeitanne parhaiten.

Ota yhteyttä

Palvelumuotoilu Palo Opetushallitus Valmennusohjelma
Palvelumuotoilu Palo Opetushallitus Valmennusohjelma
Palvelumuotoilu Palo Opetushallitus Valmennusohjelma

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?