Bittium: Puolustusvoimien päätelaitteen konseptointi

Lähtökohta

Kehitimme yhdessä Bittiumin asiantuntijoiden kanssa maanpuolustuskäyttöön tarkoitetun päätelaitteen, Bittium Tough Comnoden, käyttökonseptin. Yhteistyö Bittiumin kanssa lähti liikkeelle laitteeseen liittyvän järjestelmän käytettävyyden parantamisprojektilla, sovelluksen käyttöliittymän uudistamisen kautta. Järjestelmän erilaisiin käyttöliittymiin toivottiin niiden käytettävyyttä ja luettavuutta parantavia uusia ominaisuuksia ja käytettävyysparannuksia.

Työn eteneminen

Koska laitteita ja niihin liittyviä sovelluksia käytetään maanpuolustuksessa, jalkauduimme Kajaaniin Kainuun prikaatiin havainnoimaan niiden käyttöä oikeassa käyttöympäristössä. Käyttäjien havainnointien ja haastatteluiden avulla saimme paikannettua haasteet nykyisten sovellusten käytettävyydessä. Niiden pohjalta teimme ehdotukset käytettävyysparannuksista sekä esittelimme Bittiumin brändin mukaisia uudistusehdotuksia sovelluksen graafiseen ilmeeseen.

Tämän jälkeen aloitimme uuden päätelaitteen konseptoinnin. Tuotekonseptia oli kehitetty Bittiumissa, mutta siihen, miten laitetta käytetään, tarvittiin kokonaisvaltaisen konseptin kehittämistä. Alkuvaiheessa kehitimme neljä vaihtoehtoista tapaa käyttää laitetta, joista tehtiin kevyet prototyypit kokeiltavaksi mobiiliympäristössä. Näistä valittiin yksi, selkeästi helppokäyttöisin konsepti jatkokehitettäväksi. Konsepti kuvattiin UI flow-kaavioksi, josta kävi ilmi myös laitteen pääsovellusten käyttökuvaukset. Tämän lisäksi tuotimme ns. “look and feel” -dokumentin, josta kävi ilmi graafisten elementtien käyttäminen. Toimitimme kokonaisuuden tueksi myös yleisen konseptikuvauksen.

Lopputulokset

  • Sovelluksen käytettävyysparannukset

  • Sovelluksen graafisen ulkonäön uudistus ja uudelleenbrändäys

  • Päätelaitteen UI flow, look and feel ja yleinen konseptikuvaus

Bittium jatkoi itsenäisesti konseptikuvausten pohjalta laitteen ja sen käyttöliittymän kehittämistä. Bittium on tiedottanut vuoden 2018 aikana tehneensä Comnode-laitteesta huomattavia kauppoja Suomen ja Itävallan puolustusvoimien kanssa.

Bittium-projekteissa teimme yhteistyötä Designbodin Antti Ylisassin kanssa. Antti vastasi graafisen ilmeen suunnittelusta – konseptien ideointi ja kehittäminen oli saumatonta yhteistyötä Antin kanssa. Tämä projekti oli Palon palvelumuotoilijoille mielenkiintoinen – oli ilo olla mukana kehittämässä näin erityiseen käyttökontekstiin tarkoitettua laitetta.

Projektin tiedot

Bittium Oyj tarjoaa luotettavia ja turvallisia viestintä- ja liitettävyysratkaisuja sekä tuotteita ja palveluja taktiseen kommunikaatioon ja biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin.

Yhteistyön toteutus: talvi 2015 ja kevät 2016

Palvelumuotoilu Palo Bittium Päälaitteen konseptointi

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?