Asiakaspersoona kuvaa asiakkaan, hänen arkensa ja arvomaailmansa

Asiakaspersoona kuvaa asiakkaan, hänen arkensa ja arvomaailmansa

Lopputuloksena voi olla esimerkiksi:

  • Kehittämisen toimenpidesuunnitelma

  • Palvelukokemusraportti

  • Suunnitteluohjeisto

  • Asiakaspersoonat tai -profiilit

  • Empatiavideot


Esimerkkejä erilaisista käyttämistämme menetelmistä:

Erimerkki menetelmästä, jossa käytettiin tarinaa ja tehtäviä

Erimerkki menetelmästä, jossa käytettiin tarinaa ja tehtäviä

  • Luotaimet ja kyselyt

  • Luovat menetelmät (esimerkiksi kuvat, tarinat, piirtäminen, käsillä tekeminen, draama)

  • Havainnoivat menetelmät (esimerkiksi palvelusafarit, haamuasioinnit, varjostus)

  • Haastattelut - puhelinhaastatteluista syvällisiin yksilöhaastatteluihin

  • Työpajat ja ryhmäkeskustelut


Lopputuloksena syntynyt suunnitteluohjeisto kiteytti palvelun selkeästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Tästä meidän oli helppo lähteä viemään projektia kohti konkreettisia asioita.
— Nils-Erik Siren, projektipäällikkö, Kaleva

Lue lisää yhteistyöstämme Kalevan kanssa täältä.

Suunnitteluohjeiston avulla asiakkAIDEN näkökulma ohjaa palvelun suunnittelua

Suunnitteluohjeiston avulla asiakkAIDEN näkökulma ohjaa palvelun suunnittelua