Asiakasymmärrystutkimusten lopputulokset

Asiakaspersoona kuvaa asiakkaan TARPEET, hänen arkensa ja arvomaailmansa

Asiakaspersoona kuvaa asiakkaan TARPEET, hänen arkensa ja arvomaailmansa

Asiakasymmärrystutkimusten tavoitteena on usein tuottaa rikkaat kuvaukset asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Voimme viedä tutkimuksen tuloksia yhdessä pidemmälle yhdistämällä yhteistyöhön työpajoja, joissa ideoidaan seuraavia toimenpiteitä.

Esimerkkejä asiakasymmärrystutkimuksen konkreettisista lopputuotoksista:

  • Kehittämisen toimenpidesuunnitelma

  • Asiakaskokemusraportti

  • Suunnitteluohjeisto

  • Asiakaskuvaukset

  • Videokoosteet


Esimerkkejä menetelmistä

Erimerkki menetelmästä, jossa käytettiin tarinaa ja tehtäviä

Erimerkki menetelmästä, jossa käytettiin tarinaa ja tehtäviä

Käytämme asiakasymmärrystutkimuksissamme laajaa menetelmäpalettia. Voimme soveltaa tavoitteisiin sopivat menetelmät tai yhdistelemällä perusmenetelmiä luomme uusia tapoja kerätä syvällistä ymmärrystä asiakkaista. Esimerkkejä usein käyttämistämme menelmistä:

  • Haastattelut - puhelinhaastatteluista syvällisiin yksilöhaastatteluihin

  • Luotaimet ja kyselyt

  • Havainnoivat menetelmät

  • Työpajat ja ryhmähaastattelut

  • Luovat ja toiminnalliset menetelmät (esim. kuvat, tarinat, piirtäminen, käsillä tekeminen, draama)


Palon asiakasymmärrystutkimuksia

Tutustu esimerkkeihin projekteista, joihin on sisältynyt asiakasymmärryksen keräämistä ja analysointia.