Palvelumuotoilijan digitaaliset työvälineet

Blogisarjamme kolmannessa osassa käsitellään palvelumuotoilijan työtä helpottavia sähköisiä työkaluja, joiden avulla esimerkiksi kerättyä asiakasymmärrystä dokumentoidaan ja visualisoidaan.

Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut, osa 3/3

Blogi on päivitetty 7.9.2020 digitaalisilla etäosallistumisen työkaluilla

Blogisarjamme ensimmäisessä osassa esiteltiin menetelmiä, joita palvelumuotoilijalla on pakissaan. Toisessa kurkistettiin palvelumuotoiljan tarvikkeisiin, joiden avulla menetelmiä toteutetaan. Tässä kolmannessa osassa käsitellään palvelumuotoilijan työtä helpottavia sähköisiä työkaluja, joiden avulla esimerkiksi kerättyä asiakasymmärrystä dokumentoidaan ja visualisoidaan.


Palvelupolun digitaalisia kuvaamistyökaluja

Palvelupolku on yksi yleisimpiä työssämme dokumentoitavia asioita. Yleensä se luodaan työpajassa post-it -lapuilla, mutta se on hyvä viimeistellä ja viedä digitaaliseen, helpommin jaettavaan ja käsiteltävään muotoon. Tähän on tarjolla useampiakin vaihtoehtoja.

Excel taipuu yllättävänkin hyvin palvelupolun kuvaamiseen ja sen etu on, että se yleensä löytyy kaikilta. Tällöin mahdollisten päivitysten tekeminen polkuun onnistuu helposti. Excelissä on helppo käyttää värejä ja tuoda myös kuvia visualisoimaan lopputulosta.

Palvelupolun kuvaamisessa olemme kokeilleet myös kahta verkkosovellusta Smaplyä ja Custellencea. Custellencen mahdollisuudet muokata lopputulosta halutun näköiseksi ovat Smaplya paremmat. Muutoinkin meillä on Custellencesta hyvät käyttökokemukset sen visuaalisuuden ja vähemmän rajoituksia sisältävän toiminnallisuuden ansiosta.

Muita työkaluja, joita hyödynnämme satunnaisemmin palvelupolun kuvaamiseen ovat mm. Powerpoint, Adobe Illustrator. Näitä käytämme kuitenkin enemmän muihin visuaalisointeihin ja esitysmateriaalien luomiseen.

Palvelumuotoilu Palo Digitaaliset työvälineet
Palvelupolku on kuvattu digimuotoon Excelillä
Palvelumuotoilu Palo Digitaaliset työvälineet
Custellencen käyttöesimerkki

Verkkokyselyt

Kyselytyökaluja palvelumuotoilutoimistossa tarvitaan useisiin eri tarkoituksiin. Sen avulla voidaan mm. rekrytoida ihmisiä osallistumaan työpajoihin, kerätä esitietoa tai palautetta. Kyselytyökalu on tarpeen myös tehtäessä perinteisiä kyselyitä, joiden tulosten avulla halutaan esim. rajata palvelumuotoiluprojektin teemoja tai kartoittaa palvelun haasteita, joita tulisi tutkia lisää. Typeformtyökalu on täyttänyt hyvin tämän tarpeen. Olemme tykästyneet sen käyttöliittymään niin kyselyn tekijälle, kuin täyttäjällekin. Helppokäyttöisyys ja miellyttävyys yhdessä visuaalisen ulkonäön räätälöitävyyden kanssa ovat mielestämme Typeformin vahvuudet.

Palvelumuotoilu Palo Digitaaliset työvälineet
Typeform on käyttäjäystävällinen työkalu kyselyiden luontiin

Videokoosteet luovat empatiaa

Videokoosteiden tekeminen on työssämme monesti hyödyksi. Olemme koostaneet mm. koulutusvideoita ja asiakasprofiilien jalkauttamista tukevia animaatio- ja opastusvideoita. Merkittävimpiä ovat kuitenkin videot, joissa asiakas itse kertoo palvelussa esille nousseita haasteita tai onnistuneita kokemuksia. Tällaisten videoiden kautta empatian tunne asiakkaan kokemuksia kohtaan vahvistuu enemmän kuin yhdenkään kirjoitetun tekstin myötä.

Videoiden koostamisessa olemme käyttäneet Adobe Premier Pro:ta. Ammattimaiseen käyttöön tarkoitettu videoeditointiohjelmisto taipuisi varmasti vaikka ja mihin, mutta perusteiden hallinta riittää alkuun ja niidenkin opettelussa auttaa lukuisat youtuben tutorial-videot. Toinen kätevä Adoben työkalu on After Effects, jolla tehdyt animaatiot auttavat täydentämään videoita.


Digitaalisten palveluiden prototypointi

Aika-ajoin meidän tulee luoda myös nopeita digitaalisten palveluiden protoja, jolloin tähän taipuvat työkalut ovat tietysti tarpeen. Tähän meillä ei ole varsinaisesti suositella yhtä tiettyä työkalua, mutta kokemus useamman käytöstä (esim. Adobe Xd, InVision, Marvel, Sketch, Wix) on osoittanut, että työkaluakin tärkeämpää on pohtia sitä, missä kehitysvaiheessa ollaan, mihin käyttäjän huomio tulisi suunnata ja mihin asioihin käyttäjältä toivotaan prototyypin välityksellä palautetta. Tällä on vaikutusta siihen, kuinka lopulliselta prototyypin edes kannattaisi näyttää. Tästä aiheesta voisi kirjoittaa, vaikka aivan oman blogikirjoituksen.

Palvelumuotoilu Palo Digitaaliset työvälineet
Marvelapp on helppo ja nopea käyttää prototyyppien luomiseen

Digitaaliset työkalut etäosallistumiseen

Joskus on tilanne, että emme voi järjestää työpajaa tai haastattelua osallistujien kanssa kasvokkain. Tällöin työpaja tai haastattelu voidaan toteuttaa digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Olemme tehneet paljon haastatteluja puhelimitse, mutta videoyhteys voi tehdä haastattelusta moniulotteisemman. Videopuheluihin on monia vaihtoehtoja tarjolla ja aina kannattaa valita sellainen väline, joka sopii toiselle osapuolelle parhaiten. Jos haastateltava käyttää videopuheluita kännykällä, eikä esimerkiksi Teams tai Zoom ole hänelle tuttuja, tällöin vaikkapa Whatsapp:n videopuhelu voi olla hyvä ratkaisu.

Kun osallistumiseen halutaan lisätä toiminnallisuutta, voidaan hyödyntää digitaaliseen yhteiskehittämiseen soveltuvia alustoja, esimerkiksi Miroa tai Muralia. Miro ja Mural ovat osoittauneet hyviksi yhteissuunnittelun välineiksi, joissa tiimit voivat rakentaa kuvauksia yhdessä. Nämä työkalut vaativat osallistujilta jonkun verran tietokoneen ja ohjelmistojen käytön osaamista. Jos ne eivät ole ennestään tuttuja osallistujille, kannattaa varata aikaa hieman siihen, että niiden käyttämistä harjoitellaan jollain mukavalla lämmittelytehtävällä. Haastattelussa voidaan myös pelkästään näyttää haastateltavalle kuvausta, jonka palvelumuotoilija kokoaa hänen kertomistaan asioista. Kummatkin työkalut ovat myös oivia tiedon käsittelyyn ja palvelukonseptien visualisoimiseen. Käytämmekin niitä runsaasti esimerkiksi digipalveluiden konseptoinnin visualisointivälineinä sekä tietysti Palon oman tiimin sisäisiin ideointisessioihin.

 

Palvelumuotoilu Palo Digitaaliset työvälineet
Digitaalisista työkaluista Miro on yksi suosikeistamme

Kokeilemalla löydät omat suosikkisi

Markkinoilla on hurjan paljon tarjontaa erilaisista digitaalisista apuvälineistä. Meillekin on kertynyt kokemusta monen välineen kokeilusta. Useisiin työkaluihin on olemassa esimerkiksi kahden viikon kokeilujakso, jolloin työkaluun ja sen käyttökelpoisuuteen voi perehtyä paremmin. Kokeilemalla löytää itselleen ja käyttötarkoitukseen sopivimman tuotteen.


Lue myös aiemmat blogit palvelumuotoilun menetelmistä ja työkaluistaMuita blogiartikkeleita

- / - Kohdetta

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?