Palvelumuotoilijan digitaaliset työvälineet

Palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut, osa 3/3

Blogisarjamme ensimmäisessä osassa esiteltiin menetelmiä, joita palvelumuotoilijalla on pakissaan. Toisessa kurkistettiin palvelumuotoiljan tarvikkeisiin, joiden avulla menetelmiä toteutetaan. Tässä kolmannessa osassa käsitellään palvelumuotoilijan työtä helpottavia sähköisiä työkaluja, joiden avulla esimerkiksi kerättyä asiakasymmärrystä dokumentoidaan ja visualisoidaan.

Palvelupolun digitaalisia kuvaamistyökaluja

Palvelupolku kuvattu digitaaliseen muotoon excelillä

Palvelupolku kuvattu digitaaliseen muotoon excelillä

Palvelupolku on yksi yleisimpiä työssämme dokumentoitavia asioita. Yleensä se luodaan työpajassa post-it -lapuilla, mutta se on hyvä viimeistellä ja viedä digitaaliseen, helpommin jaettavaan ja käsiteltävään muotoon. Tähän on tarjolla useampiakin vaihtoehtoja.

Excel taipuu yllättävänkin hyvin palvelupolun kuvaamiseen ja sen etu on, että se yleensä löytyy kaikilta. Tällöin mahdollisten päivitysten tekeminen polkuun onnistuu helposti. Excelissä on helppo käyttää värejä ja tuoda myös kuvia visualisoimaan lopputulosta.

Custellencellä luotu palvelupolun digitaalinen kuvaus

Custellencellä luotu palvelupolun digitaalinen kuvaus

Palvelupolun kuvaamisessa olemme kokeilleet myös kahta verkkosovellusta Smaplyä ja Custellencea. Custellencen mahdollisuudet muokata lopputulosta halutun näköiseksi ovat Smaplya paremmat. Muutoinkin meillä on Custellencesta hyvät käyttökokemukset sen visuaalisuuden ja vähemmän rajoituksia sisältävän toiminnallisuuden ansiosta.

Typeform on käyttäjäystävällinen työkalu kyselyjen luontiin

Typeform on käyttäjäystävällinen työkalu kyselyjen luontiin

Muita työkaluja, joita hyödynnämme satunnaisemmin palvelupolun kuvaamiseen ovat mm. Powerpoint, Adobe Illustrator. Näitä käytämme kuitenkin enemmän muihin visuaalisointeihin ja esitysmateriaalien luomiseen.

Verkkokyselyt

Kyselytyökaluja palvelumuotoilutoimistossa tarvitaan useisiin eri tarkoituksiin. Sen avulla voidaan mm. rekrytoida ihmisiä osallistumaan työpajoihin, kerätä esitietoa tai palautetta. Kyselytyökalu on tarpeen myös tehtäessä perinteisiä kyselyitä, joiden tulosten avulla halutaan esim. rajata palvelumuotoiluprojektin teemoja tai kartoittaa palvelun haasteita, joita tulisi tutkia lisää. Typeform-työkalu on täyttänyt hyvin tämän tarpeen. Olemme tykästyneet sen käyttöliittymään niin kyselyn tekijälle, kuin täyttäjällekin. Helppokäyttöisyys ja miellyttävyys yhdessä visuaalisen ulkonäön räätälöitävyyden kanssa ovat mielestämme Typeformin vahvuudet.

Videokoosteet luovat empatiaa

Videokoosteiden tekeminen on työssämme monesti hyödyksi. Olemme koostaneet mm. koulutusvideoita ja asiakasprofiilien jalkauttamista tukevia animaatio- ja opastusvideoita. Merkittävimpiä ovat kuitenkin videot, joissa asiakas itse kertoo palvelussa esille nousseita haasteita tai onnistuneita kokemuksia. Tällaisten videoiden kautta empatian tunne asiakkaan kokemuksia kohtaan vahvistuu enemmän kuin yhdenkään kirjoitetun tekstin myötä.

Videoiden koostamisessa olemme käyttäneet Adobe Premier Pro:ta. Ammattimaiseen käyttöön tarkoitettu videoeditointiohjelmisto taipuisi varmasti vaikka ja mihin, mutta perusteiden hallinta riittää alkuun ja niidenkin opettelussa auttaa lukuisat youtuben tutorial-videot. Toinen kätevä Adoben työkalu on After Effects, jolla tehdyt animaatiot auttavat täydentämään videoita. Näitä olemme käyttäneet mm. palvelumuotoilun menetelmistä kertovissa koulutusvideossamme, jota muuten organisaatiot voivat meiltä tilata yhdessä palvelumuotoilun perusteita sekä prosesseja käsittelevien videoiden kanssa.

Digitaalisten palveluiden prototypointi

Aika-ajoin meidän tulee luoda myös nopeita digitaalisten palveluiden protoja, jolloin tähän taipuvat työkalut ovat tietysti tarpeen. Tähän meillä ei ole varsinaisesti suositella yhtä tiettyä työkalua, mutta kokemus useamman käytöstä (esim. Adobe Xd, Vision, Marvel, Sketch, Wix) on osoittanut, että työkaluakin tärkeämpää on pohtia sitä, missä kehitysvaiheessa ollaan, mihin käyttäjän huomio tulisi suunnata ja mihin asioihin käyttäjältä toivotaan prototyypin välityksellä palautetta. Tällä on vaikutusta siihen, kuinka lopulliselta prototyypin edes kannattaisi näyttää. Tästä aiheesta voisi kirjoittaa, vaikka aivan oman blogikirjoituksen.


Lue myös aiemmat blogit palvelumuotoilun menetelmistä ja työkaluista