Omaishoitajayhdistys: Strategian muotoilu

Lähtökohta

Teimme yhteistyötä Oulun seudun omaishoitajien yhdistyksen kanssa heidän edellisen strategian luomiseksi jo vuonna 2015. Yhdistys olikin hyödyntänyt edellistä strategiaansa hyvin toimintansa suunnittelun tukena, mutta oli tullut aika laatia yhdistykselle uusi strategia seuraavaksi viideksi vuodeksi. Lue lisää aiemmasta yhteistyöstämme täältä.

Toteutus

Strategian kehittäminen toteutettiin kolmessa vaiheessa.

  1. Taustahaastattelu: Työ aloitettiin haastattelemalla yhdistyksen työntekijöitä siitä, miten viimeiset 5 vuotta olivat menneet sekä millaisia tuulia ja trendejä oli ilmassa. Haastattelussa myös keskusteltiin heidän toiveistaan strategian työstämisprosessille. Tässä yhteydessä kävi ilmi, että edellisen strategian tavoitteet olivat toteutuneet erittäin hyvin ja nyt kaivattiin uusia avauksia tulevaisuudelle.
  2. Tiedon keruu: Järjestimme jäsenille suunnatun työpajan, jossa kerättiin jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia yhdistyksen nykytilanteesta ja tarpeista tulevaisuudelle. Yhdistyksen yhteistyökumppaneille toteutettiin kyselytutkimus, jossa kartoitettiin heidän näkemyksiään. Lisäksi tutustuimme yhdistyksen toimesta tehtyihin aiempiin kyselytutkimuksiin ja kerättyyn tietoon. Näiden pohjalta tehtiin yhteenveto, jonka kävimme läpi yhdessä henkilökunnan kanssa.
  3. Strategiatyöpaja: Strategiatyöpajaan osallistui yhdistyksen henkilökuntaa ja hallituksen jäseniä. Työpajaan liittyvässä ennakkotehtävässä kerättiin ajatuksia tulevaisuuden tavoitteiksi ja teemoiksi. Työpaja toteutettiin etätyökaluilla vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi. Työpajassa hyödynnettiin tarinan kautta työskentelyä pienryhmissä. Työpajan jälkeen pienryhmät jatkoivat itsenäisesti työpajassa valittujen teemojen työstämistä.

Kun strategian sisältö oli saatu koottua, vastasimme strategian viestin kiteyttämisestä ja strategiadokumentaation luonnista. Strategia viimeisteltiin yhteistyössä yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa.

Lopputulokset

Strategiaa työstettiin poikkeuksellisen pitkällä aikajänteellä johtuen epidemiatilanteesta ja sen aiheuttamista muutoksista aikatauluihin. Teimme muutoksia suunnitelmiin yhteistyössä, tilanteita seuraten. Noin puolessa välissä projektia tehty kooste jäsenten ja yhteistyökumppaneiden palautteista toimi sopivasti projektin aikana eteen tulleen, vuoden 2021 vuosisuunnittelun, tukena.

Uusi strategia hyväksyttiin huhtikuussa 2021.

Strategian päivityksemme aloitus sattui haastavaan aikaan, aloitimme prosessin juuri kun koronaepidemia alkoi. Siitä huolimatta prosessi vietiin läpi onnistuneesti ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Jo aikaisempi yhteistyömme vuonna 2015 vakuutti minut Palvelumuotoilu Palon kyvykkyydestä hoitaa strategiaprosessimme maaliin saakka ammattitaitoisesti, luotettavalla tavalla ja kohderyhmää kuunnellen. Voin lämpimästi suositella Palvelumuotoilu Palon palveluita!”

 

— Minnamaria Salminen, toiminnanjohtaja, Oulun seudun omaishoitajat ry

Projektin tiedot

Oulun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja puolestapuhuja. Yhdistyksen tehtävä on auttaa omaisistaan huolehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään jaksamaan paremmin arjessaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Yhdistys tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa, edistää omaishoitajien oikeuksia ja kehittää innovatiivisia palveluita.

Yhteistyön toteutus: 2/2020 – 4/2021

Palvelumuotoilu Palo Omaishoitajayhdistys Strategian muotoilu
Strategiatyöpajassa käytettiin tarinallista pohjaa etätyöskentelyn apuna
Palvelumuotoilu Palo Omaishoitajayhdistys Strategian muotoilu
Palo vastasi strategian dokumentoinnista ja visualisoinnista

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?