Asiakaslähtöinen strategian kehittäminen omaishoitajayhdistykselle

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry halusi kehittää omaa strategiaansa uudella tavalla vuosille 2016 – 2020, joten toimme strategiatyöskentelyyn palvelumuotoilusta tuttuja menetelmiä. Strategian kehittämisen avuksi teimme haastatteluja ja itse työskentely painottui työpajoihin yhdistyksen kanssa. Järjestimme työpajoja, joissa käytiin läpi mm. jäsenten kokemuksia ja tarpeita, kartoitettiin sidosryhmien roolia sekä työstettiin itse strategiaa - sen tavoitteita, painopistealueita ja käytännön toimenpiteitä työntekijöiden kanssa. Työpajojen jälkeen muokkasimme materiaaleista yhdistyksen strategiadokumentin.

PaloOmaishoitajat.jpg
PaloOmaishoitajat2.jpg

Lopputulos

  • Strategiadokumentaatio ja alustavat asiakaspersoonakuvaukset

Yhteistyö oli koko prosessin ajan erittäin sujuvaa ja asiakasta kuulevaa. Kaikki työpajat oli erittäin hyvin ennakkosuunniteltu, myös toteutus oli onnistunut. Työpajan vetäjät saivat hienosti koottua strategiaan kaiken olennaisen noista työpajoista. Strategian visuaalinen ilme oli erittäin onnistunut, raikas ja selkeä.
— Minnamaria Salminen, toiminnanjohtaja, Oulun seudun omaishoitajat ry