Valmennusohjelma yhdistää asiakaslähtöisen palveluohjauksen ja palvelumuotoilun

Jyväskylän kaupunki kokeilee valinnan vapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluhohjauksen rooli tulee valinnan vapauden vallitessa korostumaan merkittävästi. Tarvitaan entistä asiakaslähtöisempää työotetta. Kehitimme yhdessä Valmennustalo Virran kanssa valmennusohjelman, jossa yhdistyy käytännön asiakaspalveluvalmennus ja palvelumuotoilu.

Terveysasemilla työskentelee palveluohjaajia, joiden tehtävänä on ohjata ja neuvoa palveluiden käytössä. Palveluhohjauksen rooli tulee valinnan vapauden vallitessa korostumaan merkittävästi. Tarvitaan uudenlaista tietoa, mutta myös entistä asiakaslähtöisempää työotetta.

Tähän tarpeeseen kehitimme yhdessä Valmennustalo Virran kanssa uudenlaisen valmennusohjelman, jossa yhdistyy käytännön asiakaspalveluvalmennus ja palvelumuotoilu. Palveluohjaajan työn sisältöä ja roolia kehitetään samaan aikaan.


Valmennus keskittyy asiakaslähtöisyyteen

Valmennuksessa asemoidaan palveluohjauksen roolia eri puolilla sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Valmennus innostaa suhtautumaan asiakaslähtöisyyteen organisaation menestystekijänä ja antaa lisää käytännön taitoja kohdata asiakas yksilöllisesti ja tarvelähtöisesti. Lisäksi osallistuja saa rautaisen tieto- ja taitopaketin palvelumuotoilun työtavoista sekä valmiudet toimia organisaation sisäisenä paveluohjauksen kehittäjänä palvelumuotoilun menetelmin.

Valmennusohjelma starttasi Jyväskylässä huhtikuussa ja jatkuu marraskuun loppuun saakka. Valmennusryhmässä on 21 palveluohjaajaa eri puolilta Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluita. Kevään ja alkukesän aikana olemme ehtineet valmennusryhmän kanssa mm.:

  • tehdä palvelusafarin paikallisiin palveluihin – opimme paljon asiakkaiden kohtaamisesta ja erilaisten palveluelementtien vaikutuksesta asiakaskokemukseen.

  • suunnitella kehittämiskohteita pienryhmissä sekä työstää niiden kohdeasiakkaiden kuvauksia ja palvelupolkuja.

  • suunnitella ja valita syksyä varten asiakasymmärrystä keräävät työmenetelmät, joilla keräämme lisää ymmärrystä siitä miten asiakkaat kokevat nykyiset palvelut.

Kesän jälkeen valmennusohjelmassa on luvassa:

  • Henkilökohtaisten ohjaus- ja neuvontataitojen syventämistä.

  • Moniammatillisten yhteistyötaitojen hiomista.

  • Kerätyn asiaskasymmärryksen kiteyttämistä ja asiakaspersoonakuvauksien tarkennusta.

  • Asiakasnäkökulman kautta ideoimme miten palveluita voidaan kehittää ja konseptoimme uusia ratkaisuja. Tavoitteena on esitellä niitä myös palveluohjaajien päällikkötasolle.

Palvelumuotoilu Palo Valmennustalo Virta
Palvelumuotoilu Palo Valmennustalo Virta

Yhteistyökumppanimme Valmennustalo Virta

Valmennustalo Virta Oy on yrityksessä työskentelevien kouluttajien Teija Mykrän ja Sirpa Puolakan luotsaama yritys. Virran missiona on auttaa työyhteisöjä toimimaan tuloksellisesti ja asiakaslähtöisesti niin, että henkilöstö voi hyvin ja on aidosti työpaikastaan ylpeä.

Valmennustalo Virta Oy on toiminut julkisen sektorin asiakaspalvelun kehittäjänä 1990-luvulta alkaen.

Valmennustalo Virta on Palvelumuotoilu Palon yhteistyökumppani. Tarjoamme yhteistyöllä monipuolisia ratkaisuja asiakaslähtöisyyttä vaativiin valmennus- ja kehittämiskokonaisuuksiin.

Palvelumuotoilu Palo Valmennustalo Virta

Kiinnostaako
asiakaslähtöisen työotteen valmennus?

Ota yhteyttä

Piia Innanen

Palvelumuotoilun asiantuntija


Muita blogiartikkeleita

- / - Kohdetta

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?