Tradenomiliitto: Uusi kokonaisvisio jäsenyyteen

Lähtökohta

Yhteistyön tavoitteena oli määritellä Tradenomiliiton jäsenyyden kokonaisvisio sekä siihen kytkeytyvät tulevaisuuden suuntaviivat, jotka osaltaan ohjaavat palvelukehitystä ja resurssien painottamista. Nämä materiaalit kehitettiin asiakas- ja työntekijälähtöisesti, molempia ryhmiä palvelumuotoiluprosessin eri vaiheisiin osallistaen. Lopputuloksena syntyi visuaalinen koonti liiton kaikista palveluista ja niiden merkityksestä jäsenten työelämän eri vaiheissa.

Työn eteneminen

Yhteistyö lähti liikkeelle erilaisiin taustatietoihin ja tutkimuksiin tutustumisella. Tämän jälkeen kartoitimme nykytilannetta henkilöstön työpajalla. Isossa kuvassa tärkeiksi asioiksi nostimme jäsenpidon toimenpiteet sekä kokonaisvaltaisen palvelun kaikille erilaisille jäsenille.

Seuraavaksi keräsimme täydentävää asiakasymmärrystietoa sekä nykyiseltä jäsenistöltä että potentiaalisilta jäseniltä haastatteluiden avulla. Tämän jälkeen järjestimme henkilöstölle palveluvision ideointiin ja palveluiden paketointiin liittyvä työpaja Helsingissä – molempia jatkettiin vielä sähköisesti.

Tiedon ja ideoiden pohjalta tehtiin ensimmäinen luonnos uudesta palveluvisiosta ja jäsenyyden elinkaaresta.

Keräsimme luonnokseen täydentävää palautetta ja näkemystä sekä jäseniltä että henkilöstöltä, minkä avulla  palvelukokonaisuus viimeisteltiin visuaaliseen muotoon. Lopuksi pohdimme Tradenomiliiton henkilöstön kanssa materiaalin hyödyntämisen toimenpiteitä.

Lopputulokset

  • Uusi kokonaisvaltainen malli ja näkemys jäsenyyteen ja sen elinkaareen
  • Palveluvisio
  • Uusia palvelupaketteja jäsenten elinkaaren varrelle
  • Palveluiden paketointimalli
  • Syventävää asiakasymmärrystä
  • Jäsenten ja henkilöstön osallistaminen
  • Näkymätöntä tietoa näkyväksi

Projektin tiedot

Tradenomit on Suomen suurin tradenomiyhteisö, jonka tehtävänä on varmistaa tradenomeille parasta mahdollista työelämää ja auttaa kaikin tavoin uralla eteenpäin.

Lisätietoja: https://www.tradenomi.fi/

Yhteistyön toteutus: 09/2022–02/2023

Palo Tradenomiliitto
Yksityiskohta tuotetuista materiaaleista.

”Oli ilo työskennellä Palon kanssa. Projekti eteni sovitusti ja aikatauluissa pysyttiin. Työskentelymenetelmät olivat luovia, osallistavia ja tehokkaita.

Kokonaisuudesta jäi erittäin positiivinen kuva.”

 

– Jane Seppänen, markkinointipäällikkö


Muotoillaanko teidänkin palveluita?

Ota yhteyttä


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?