Silver Economy -hanke: Palvelumuotoiluvalmennukset yrityksille

Lähtökohta

Silver Economy -hankkeen tavoitteena on tukea yritysten palveluiden ja liiketoiminnan suuntaamista yli 50-vuotiaille kuluttajille. Hanke tuki alueensa yrityksiä järjestämällä niille palvelumuotoiluvalmennuksia. Palo vastasi palvelumuotoiluvalmennusten sisällöistä ja toteutuksesta.

Palvelumuotoiluvalmennuksia järjestettiin yhteensä 5 erillistä valmennusohjelmaa. Valmennuksiin osallistuneet yritykset edustivat hyvin monipuolisesti eri alojen yrityksiä, aina matkailualasta hoivayrityksiin ja autoliikkeestä rautakauppaan.

Toteutus

Palvelumuotoiluvalmennukset toteutettiin ryhmävalmennuksina ja lähitoteutuksena Joensuussa (2 valmennusta), Kiteellä ja Heinävedellä. Viimeinen valmennusohjelma toteutettiin etävalmennuksena. Yksi valmennusohjelma sisälsi yhteensä kolme valmennustilaisuutta. Valmennustilaisuuksien sisällöt olivat seuraavat:

  • Palvelumuotoilun perusteet, kehittämisen tavoitteet ja asiakasymmärrys

  • Palvelupolun kuvaaminen ja uusien mahdollisuuksien paikantaminen

  • Palveluiden konseptointi ja tuotteistaminen

Valmennuksissa vuorottelivat teoria ja käytäntö. Valmentajamme Piia Innanen alusti asiaa esittelemällä palvelumuotoilun teoriaa ja menetelmiä, jonka jälkeen yrityksille annettiin valmennusta varten räätälöidyt työpohjat, joilla he työstivät omia palveluitaan tavoitteenaan muotoilla niistä yli 50-vuotiaiden asiakkaille sopivia ratkaisuja. Lähivalmennuksissa Piia ja hankkeen henkilöstöstä koottu valmentajatiimi tukivat ja sparrasivat yritysten edustajia tehtävissä. Valmennuksissa annettiin myös välitehtäviä. Suurin osa valmennusohjelmista pystyttiin toteuttamaan nopealla syklillä, n. 1-2 kuukauden sisällä aloituksesta.

Viimeinen eli viides valmennus toteutettiin etävalmennuksena. Etävalmennuksessa osallistujat saivat digitaalisia pohjia työstettäväksi kotitehtävinä. Itse valmennuksissa keskityttiin teemojen työstämiseen keskustelun ja kokemusten vertailujen avulla. Vaikka etävalmennus tuntui aluksi haastavalta toteuttaa, todettiin sen toimivan, varsinkin kun yrittäjät itse olivat aktiivisia ja toimeliaita.

Palvelumuotoilun valmennuksista kerättiin aktiivisesti palautteita niiden osallistujilta ja valmennustavat kehittyivät ja hioutuivat hankkeen edetessä. Esimerkiksi etävalmennuksen onnistumista tuettiin yksilökohtaisilla aloitus-, väli- ja jälkisparrauksilla, joista vastasi hankkeen henkilökunta.

Valmennuksen tulokset

Palvelumuotoiluvalmennuksen tuloksena yritykset saivat konkreettista tukea oman palvelun kehittämiseen. Valmennuksissa kehitettiin valmentajatiimin tuella sekä yritysten nykyisiä että täysin uusia palveluita 50+ kohderyhmille. Yritysten palvelumuotoilutietous kasvoi valmennuksessa ja he saivat myös palvelumuotoilun työkaluja kehittämisen tueksi.

Osa valmennettavista yrityksistä osallistui myöhemmin hankkeen tukemiin palvelumuotoilun mikropilotteihin, joissa testattiin uusia palveluideoita konkreettisesti asiakkaita osallistamalla.


Tarvitsetko tukea tai apua palvelumuotoiluun?

Autamme niin pienissä kuin suurissakin palveluiden kehittämisprojekteissa. Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin jutellaan, miten voimme olla avuksi.

Ota yhteyttä

Tietoa hankkeesta

Silver Economy -hanke on Karelia-ammattikorkeakoulun ja Business Joensuun toteuttama kansainvälinen ESR-hanke, jonka tavoitteena on parantaa kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjontaa ja laatua sekä työelämässä olevien miesten ja naisten osaamista ja sopeutumiskykyä muuttuviin osaamistarpeisiin sekä konkreettisesti luoda alueelle uusia 50+ tuotteita ja palveluja. Lue lisää hankkeesta: https://silvereconomy.karelia.fi/fi/hanke/

Palvelumuotoiluvalmennukset toteutettiin vuosina 2019-2021 (yhteensä 5 erillistä palvelumuotoiluvalmennusta).

Palvelumuotoilu Palo Silver Economy-hanke Palvelumuotoiluvalmennukset yrityksille
Palvelumuotoilu Palo Silver Economy-hanke Palvelumuotoiluvalmennukset yrityksille
Palvelumuotoilu Palo Silver Economy-hanke Palvelumuotoiluvalmennukset yrityksille
Palvelumuotoilu Palo Silver Economy-hanke Palvelumuotoiluvalmennukset yrityksille

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?