Siikalatva: Osallistavaa kuntastrategiatyötä

7
Osallistavaa työpajaa
200
Kyselyvastausta
294
Osallistumista kuntalaisilta

Lähtökohta

Siikalatvan kunnan strategia kaipasi valtuustokauden vaihteessa uudistamista. Palo valittiin tehtävään, koska strategian pohjatyöksi haluttiin vahvasti valtuustoa, kuntalaisia ja henkilökuntaa osallistava työprosessi.

Työn eteneminen

Strategian kehittäminen lähti liikkeelle sen hetkistä valtuustoa ja henkilökuntaa osallistavilla etätyöpajoilla. Työpajoissa käytettiin tarinallista lähestymistapaa, jotta strategiatyöstä saatiin inspiroivaa ja innostavaa.

Työpajoista saatiin selville valtuuston ja henkilökunnan näkemys Siikalatvan vahvuuksista ja kehittämishaasteista sekä mahdollisista tulevaisuuden tavoitteista. Tätä tietoa hyödyntäen kuntalaisille suunniteltiin strategiakysely, johon saatiin runsaasti vastauksia. Kyselyn avulla selkeät strategiateemat alkoivat nousta esille.

Työtä jatkettiin kolmella kuntalaistyöpajalla, jotka saatiin pandemiatilanteen hellittäessä hetkeksi järjestettyä lähitilaisuuksina. Kuntalaisilta tulikin oikein hyvää palautetta työpajoista ja niissä käydyistä rakentavista keskusteluista. Viimeisessä vaiheessa, 2021 kuntavaalien jälkeen, uusi valtuusto otti vielä kantaa strategian sisältöön omassa, Palon fasilitoimassa työpajassa.

Lopputulokset

Kunnan strategian työstämiseen saatiin yhteensä 294 osallistumista (ml. kyselyvastaukset ja työpajaosallistumiset).

Lopputulos strategiatyöstä koostettiin yksiin kansiin, jossa esiteltiin mm. vaihtoehtoja Siikalatvan visioksi, strategian painopisteteemat sekä konkreettiset toimenpiteet tulevalle neljävuotiskaudelle.

Projektin tiedot

Siikalatvan kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, maantieteellisesti Suomen keskipisteessä. Siikalatvaa halkoo nelostie ja sitä meneekin kunnan läpi yli 50 kilometriä. Myös Uljuan tekojärvi sijaitsee aivan Suomen suosituimman väylän välittömässä läheisyydessä.

Lisätietoja Siikalatvasta: www.siikalatva.fi

Yhteistyön toteutus: 05/2021 – 10/2021


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?