Seniorpolis: Green care -palvelun pilotointi

Lähtökohta

Eri alojen yritykset kohtasivat Green care -koulutusohjelmassa. Palvelumuotoilu ja palvelun pilotointi haluttiin osaksi koulutuskokonaisuutta tukemaan yrittäjien palveluiden kehittämistä.

Työn eteneminen

Palo suunnitteli ja veti kaksi palvelumuotoilun koulutuspäivää yrittäjille. Ensimmäisessä päivässä painopiste oli asiakaslähtöisen kehittämisen näkökulmissa ja palvelumuotoilun ajattelumalliin, prosessiin ja menetelmiin perehtymisessä. Toinen koulutuspäivä keskittyi palvelupolkujen kuvaamiseen ja pilotin suunnitteluun.

Palvelupilotti toteutettiin hevosalan yrittäjän palveluita testaamalla. Testaajia tuli kehitysvammaisten palveluyksiköistä ja vanhusten hoivayksiköstä. Ryhmät testasivat henkilökunnan kanssa hevosyrittäjän palveluita. Palon asiantuntijat havainnoivat pilotteja ja haastattelivat kummankin yksikön henkilökuntaa pilotoinnin jälkeen. Lopuksi Green care -yrittäjille järjestettiin vielä palautetilaisuus, jossa käytiin läpi pilotin aikana esille nousseet opit. Pilotoinnista opittiinkin hyvin käytännönläheisiä asiakaskohtaamisiinkiin liittyviä seikkoja, joita yrittäjä pystyi hyödyntämään varsinaisen toiminnan alkaessa.

Palvelumuotoilu Palo Seniorpolis Palvelun pilotointi
Palvelumuotoilu Palo Seniorpolis Palvelun pilotointi

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?