Rakennusvalvonta: Vuorovaikutusalustan konseptointi

Lähtökohta

Projektissa lähdettiin tutkimaan mahdollisuutta tukea rakennusvalvonnan ja pientalorakentajien välistä vuoropuhelua sähköisen palvelun avulla. Sähköisen palvelun toivottiin mahdollistavan nopean, helpon ja vuorovaikutteisen keskustelun rakennusvalvonnan ja kuntalaisten välillä. Palvelun tavoitteena oli mahdollistaa ja helpottaa kuntalaisten ja rakennusvalvonnan välistä keskustelua ennen lupahakemuksen jättämistä. Lisäksi sen avulla halutaan tuoda laadunohjausmateriaali saataville samaan yhteyteen, jolloin niiden löydettävyys ja saatavuus paranisi.

Työn eteneminen

Vuorovaikutusalustan palvelumuotoilua lähdettiin tekemään kevyen demon rakentamisen avulla. Demo rakennettiin alustalla, jolla oli helppo ja nopea luoda verkkosivustona idean esittely. Demoa kehiteltiin aluksi palvelumuotoilijan ja rakennusvalvonnan välisen keskustelun kautta. Palvelumuotoilija kuunteli rakennusvalvonnan määrittelyä sekä toiveita palvelusta ja teki ehdotuksen palvelun toiminnoista demon avulla. Ensimmäinen versio demosta synnytti paljon kommentteja ja sen avulla saatiinkin selkeytettyä kaupungin omia, sisäisiä tarpeita alustalle. Demon käyttäminen mahdollisti keskustelun konkretian tasolla ja vaikka sen sisältö ei ollut sitä mitä haettiin, oli se oppimisen kannalta onnistunut kokeilu. Demoa kehitettiin iteroiden useassa palaverissa.

Kun oikeanlaisen konseptin esittely saatiin luotua demoksi, järjestettiin pientalorakentajien kokeilutyöpaja. Työpajassa oli mukana sekä rakennusvalvonnan asiantuntijoita sekä tavallisia kuntalaisia, joilla oli pientalon rakentamisprosessi käynnissä.

Työpajassa kuntalaisten kanssa käytiin keskustelua siitä,  miten he ovat asioineet kunnan kanssa ja tämän lisäksi he kokeilivat demoa. Demon kokeilun jälkeen pientalorakentajien kommentit demosta käytiin läpi näkymä näkymältä. Yhteenvetona keskusteltiin osallistujien kanssa mikä yhteydenottotapa olisi heille luontaisin tapa asioida rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Lopputulokset

  • Demo, joka esittelee vuorovaikutusalustan idean

  • Työpajasta tehtiin yhteenvetoraportti, joka esitteli projektissa opitut asiat.

Projektin tiedot

Työ tilattiin osana Valtionvarainministeriön Digikuntakokeilu -hanketta. Se toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin rakennusvalvonnan kanssa.

Toteutus: kesä-syksy 2017

Digikuntakokeilu
Palvelumuotoilu Palo Rakennusvalvonta Vuorovaikutusalustan konseptointi

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?