Pudasjärven kaupunki: Etävalmennuspalveluiden kehittäminen muotoilusprinttien avulla

Lähtökohta

Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelut halusi nopeasti kehittää olemassa olevia palveluja siten, että työllisyyspalveluja pystyttäisiin tulevaisuudessa tuottamaan myös etäyhteyksien välityksellä.

Yhteistyön eteneminen

Kehittämisen menetelmäksi valikoitui muotoilusprintti, joita toteutettiinkin kaksi kappaletta syksyn 2020 aikana. Pohjatyönä Palo haastatteli työllisyyspalveluiden avainhenkilöitä ennen muotoilusprinttejä.

Molemmat sprintit toteutetiin sovelletulla Design Sprint 2.0 -mallilla. Ensimmäinen muotoilusprintti keskittyi siihen, miten nykyistä palvelua voisi muotoilla etänä toteutettavaksi ja toinen keskittyi puolestaan yleisesti uusiin palveluihin. Ensimmäinen sprintti toteutettiin lähikontaktissa ja toinen etänä.

Muotoilusprinteissä tehtiin käytännön kokeiluja, joista opittiin etävalmennusten käytännön toteutuksia varten. Ensimmäisen sprintin lopputuloksena oli etävalmennuksen konkreettinen käytännön kokeilu ja sen tuomat opit sekä palautteet osallistujilta. Toisessa sprintissa syntyi puolestaan prototyyppi, jossa kuvattiin etävalmennuksia esimerkinomaisesti kaupungin verkkosivuilla. Prototyypin avulla asiakkailta kerättiin reaktioita ja ajatuksia, joista tehtiin yhteenveto.

Sprinttien lisäksi Palo suunnitteli ja järjesti kaupungille kolme työpajaa, joissa kahdessa ensimmäisessä jatkettiin sprinttien aiheita ja viimeisessä käytiin läpi kehittämisen kohteena olevan etävalmennuspalvelun toimintaa. Työpajojen lopputuloksina syntyikin konkreettisia etä- ja lähivalmennuksiin liittyviä sisältöideoita ja teemoja sekä kuvauksia työvalmennusten viikko- ja kuukausiohjelmista. Viimeisen työpajan jälkeen Palo viimeisteli etävalmennuspalvelun toimintamallikuvauksen, joka käytiin läpi työllisyyspalveluiden avainhenkilöiden kanssa.

Suuri osa yhteistyön aikaisista toimista toteutettiin etäyhteyksillä koronatilanteen takia.

Lopputulokset

  • Etävalmennuksen konkreettinen käytännön kokeilu, sen tuomat opit ja osallistujien palautteet

  • Etävalmennussisältöideat ja -kuvaukset ja niiden suunnittelu osana työvalmennusten kokonaisohjelmaa

  • Kooste asiakkaiden palautetteista etävalmennuksista ja niiden sisällöistä

  • Etävalmennuspalveluiden toimintamallikuvaus

“Yhteisen palvelumuotoiluprojektin kautta saimme kehitettyä työllisyyspalveluihin uusia menetelmiä etäpalvelujen tuottamiseen. Palvelumuotoilun menetelmien kautta työllisyyspalvelujen tiimi yhteistyössä Palvelumuotoilu Palon kanssa suunnitteli uusia etäpalveluja, joita testattiin jo heti käytännössä. Yhteistyön tuloksena syntyi myös etäpalvelujen tuottamisen malli, jota voi hyödyntää palvelujen tuottamisessa ja niiden kehittämisessä jatkossakin. Kehittämistyössä oli tiiviisti mukana työllisyyspalvelujen henkilöstöä sekä asiakkaita. Kokemus palvelumuotoilusta etäpalvelujen kehittämisessä oli erittäin positiivinen. Yhteiskehittämisessä avainasemassa olivat asiantuntevat fasilitaattorit, projektiin sitoutunut henkilöstö ja mukana olleet asiakkaat.”

 

— Irina Hallikainen, työllisyyspäällikkö, Pudasjärven kaupunki

Projektin tiedot

Pudasjärven kaupungin Digistä likiä -hankkeen tavoitteena oli kaupungin työllisyyspalveluiden tuottaminen etä- ja digipalveluina. Näitä palveluita kehitettiin palvelumuotoilun avulla yhdessä asiakkaiden kanssa. Hankkeen avulla vahvistettiin myös sekä työllisyyspalvelujen henkilöstön että asiakkaiden osaamista etä- ja digitaidoissa.

Projektin toteutus: elo-joulukuu 2020

Palvelumuotoilu Palo Pudasjärven kaupunki Etävalmennuspalveluiden kehittäminen Muotoilusprintti
Palvelumuotoilu Palo Pudasjärven kaupunki Etävalmennuspalveluiden kehittäminen Muotoilusprintti
Kiinnostaako muotoilusprintit? Ota meihin yhteyttä niin jutellaan lisää!

Ota yhteyttä


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?