Peräpohjolan Opisto: Nuorten kanssa kehittämässä lappilaista nuorisotyötä

Lähtökohta

LappiNYT 2.0. -kehittämishankkeen yhtenä päätavoitteena oli lappilaisen nuorisotyön aktiivinen kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa. Palvelumuotoilua haluttiin hyödyntää nostamaan esiin nuorten näkökulmasta tärkeitä teemoja arjen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukemisessa.

Työn eteneminen

Yhteistyö aloitettiin elokuussa 2023 hankkeen ohjausryhmän kanssa. Ensimmäisenä vaiheena oli kuntatiimien (2 nuorta ja 1 nuoriso-ohjaaja) rekrytointi. Mukaan lähti tiimit 14 kunnasta.

Syyskuun lopussa tiimeille lähetettiin havainnointia vaativa ennakkotehtävä. Neljästä tehtävästä nuoret valitsivat kaksi, jotka halusivat toteuttaa. Tehtävät olivat: Minun päiväni -kuvaus, ystäväkirja, tonnin seteli -ideointi ja asiantuntijahaastattelu. Nuoret toteuttivat tehtävät kolmen viikon aikana ja osassa kunnista nuoret keräsivät vastauksia myös muilta nuorilta.

Ennakkotehtävien tietoja ja tuloksia hyödynnettiin yhteiskehittämisviikonlopun suunnittelussa. Pe 27. – la 28.10.2023 Tornioon kokoontui 14 kunnan nuoret (ja 13 kunnan ohjaajat) etsimään palvelumuotoilun keinoin vastauksia yhteiseen kysymykseen – millaisilla teemoilla lappilaista nuorisotyötä tulisi toteuttaa ja kehittää tulevina vuosina.

Viikonlopun aikana nuoret tutustuivat toisiinsa, määrittelivät ja valikoivat teemoja erilaisissa ryhmissä ja työstivät valittujen teemojen sisältöjä eri kuntien näkökulmista. Teemoissa tunnistettiin erilaisia haasteita, joihin nuoret kehittelivät ratkaisuja, jotka esiteltiin viikonlopun päätteeksi kaikille kuvakäsikirjoitusten avulla.

Palon työ jatkui viikonlopun jälkeen tulosten analysoinnin jälkeen visuaalisen koosteen kokoamiseen. Palvelumuotoilijat työstivät nuorten välillä ristiriitaiset ja vastakkaisetkin ajatukset ja kokemukset kokonaisuudeksi, joka tukisi lappilaisen nuorisotyön toteuttamista eri kunnissa tulevina vuosina.

Jotta teemoja olisi helpompi käsitellä ja hyödyntää nuorisotyössä, haluttiin että ne linkittyisivät toisiinsa ja ”mahtuisivat yhteen kuvaan”. Muodostui kompassi, joka kokoaa laajalta Lapin alueelta eri ilmansuuntien nuorten ajatukset yhteen kuvaan. Kompassissa pääilmansuuntia ovat: Saavutettavuus/tekeminen, Vointi ja kunto/oleminen, Oppiminen/uuden omaksuminen ja Ympäristö/kokeminen. Väli-ilmansuunnat yhdistävät pääteemat toisiinsa kertoen soveltamismahdollisuuk-sista ja siitä, että teemat eivät ole irrallaan toisistaan nuoren elämässä.

Lopputulokset

  • Nuorten määrittelemät ja priorisoimat teemat lappilaisen nuorisotyön kehittämiseen
  • Pohjoisen nuorisotyön kompassi ammattilaisille, jonka avulla he voivat työskennellä nuorten ja sidosryhmien kanssa omalla paikkakunnalla
  • Kuntarajat ylittävä yhteistyö

Projektin tiedot

Yhteistyön toteutus: 08/2023 – 03/2024

Lisätietoja tästä linkistä.

PPO LappiNyt 2.0 juliste

”Parasta viikonlopussa oli uudet ystävät, hauskat tehtävät, ruoka ja osaavat ammattilaiset.”

”Tää oli matalan kynnyksen mahollisuus vaikuttaa nuorten asioihin, mutta myös tutustua muihin nuoriin/lähialueen ihmisiin.”

”Mukavinta oli päästä tutustumaan nuorisotilaan kauppakeskuksessa.”

Nuorten palautteita kehittämisviikonlopusta


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?