Oulun Liikekeskus ry: Keskustalogistiikan uudet ratkaisut

Lähtökohta

Yhteistyön tavoitteena oli tuoda Oulun ydinkeskustassa toimivien kuljetusliikkeiden ja sidosryhmien edustajia yhteen keskustelemaan kuljetusten koetuista haasteista ja visioimaan tulevaisuutta. Yhteistyön kautta haluttiin lisätä ymmärrystä toimijoiden välillä ja pohtia yhteisiä suuntaviivoja keskustalogistiikan kehittämiseen, joita tulevina vuosina halutaan edistää.

Työn eteneminen

Palo suunnitteli ja toteutti kaksi työpajaa, joissa asiaan pureuduttiin. Ensimmäinen työpaja keskittyi keräämään kuljetuksiin liittyviä haasteita yhteen, jotta ratkaisujen kehittämisen aikataulutusta voitiin priorisoida. Toisessa työpajassa osallistujat määrittelivät lisää laajaa kokonaisideaa, joka oli tuotettu ensimmäisessä työpajassa. Määrittelyssä käytettiin Palon työpajaan räätälöimää toiminnan suunnittelukanvaasia, jonka avulla ideasta saatiin hyvä konkreettinen käsitys ja joka myös välittää ajatuksen ymmärrettävästi muille. Tulevaisuuden ideaa määriteltäessä käytiin läpi mm. visiota, toiminnan tavoitetta, hyötyjä asiakkaille ja ydinpalveluita.

Palo dokumentoi molemmat työpajat ja niiden tulokset. Dokumentaatio toimii ohjenuorana sidosryhmien yhteistyölle ja Oulun Liikekeskus ry:lle keskustalogistiikan kehittämisessä.

Lopputulokset

  • Kuljetusten nykyiset haasteet koottuna yhteen kartalle
  • Tulevaisuuden idean toiminnan kuvaus
  • Yhteistyön ja keskustelun lisääminen sidosryhmien välillä

Projektin tiedot

Oulun Liikekeskus ry:n tehtävänä on tuoda vetovoimaa Oulun keskustaan ja kehittää keskustan aluetta. Liikekeskus toimii alueella myös aktiivisena kehittäjänä, keskustan äänenä ja alueen tapahtumien koordinaattorina.

Lisätietoja: Oulun Liikekeskus ry.

Yhteistyön toteutus: 05/2023–09/2023

Palo referenssi keskustakuljetukset

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?