Oulun kaupunki: Koulutus- ja toimialamatkailun toimintamallin kehittäminen

Lähtökohta

Business Oulu ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut halusivat luoda asiakaslähtöisesti uuden toimintamallin koulutus- ja toimialavierailuille. Erityisenä kohderyhmänä olivat ulkomaalaiset vierailijat.

Työn eteneminen

Nykytilannetta lähdettiin kartoittamaan haastattelemalla valittuja avainhenkilöitä. Tämän jälkeen pidettiin aloitustyöpaja, jossa määriteltiin yhteisiä tavoitteita projektille ja toimintamallille sekä kerättiin alustavaa tietoa matkailijoista/vierailijoista. Seuraavassa vaiheessa pidettiin organisaatioiden sisäistä tietoa hyödyntäviä työpajoja, joissa käytiin läpi erilaisia asiakasprofiileita ja heidän kokemuksiaan. Tämän jälkeen toimintamallia vietiin iteratiivisesti eteenpäin sekä asiantuntijatyönä että organisaatioiden kanssa pidetyissä työpajoissa.

Lopputulokset

Yhteistyön lopputuloksena syntyi koulutus- ja toimialavierailujen toimintamalli, jossa on kuvattuna eri sidosryhmien roolit ja vastuut sekä yleinen palvelumalli. Tämän lisäksi yhteistyön aikana tehtiin erityiset vierailijaprofiilit toimijoiden sisäiseen tietoon pohjautuen. Vierailijaprofiileita voidaan hyödyntää matkailupalveluiden kehittämisessä ja kokonaispakettien tuotteistamisessa.

“Palon palvelumuotoilun ammattilaisten kanssa työskennellessä hajanaiset ajatukset ja alkutekijöissä olleet suunnitelmat muuttuivat monivaiheisten, monipuolisten ja mielenkiintoisten työskentelyrupeamien ja kattavien keskusteluiden sekä täsmähaastatteluiden päätteksi selkeäksi lopputulemaksi. Mietteet ja murheet muokkautuivat malliksi!”

 

— Eija Ruohomäki

Projektin tiedot

Oulun kaupungin tavoite on olla Suomen johtava koulutus- ja asiantuntijavierailukohde. Oulu on tuotteistanut koulutus- ja asiantuntijavierailupaketteja matkailjoille, jotka saapuvat alueelle eri puolilta maailmaa.

Projektin tilaajia olivat Oulun kaupungin sivistystoimi ja Business Oulu.

Yhteistyön toteutus: 08/2017 – 05/2018.

Palvelumuotoilu Palo Oulun kaupunki Toimintamallin kehittäminen
Palvelumuotoilu Palo Oulun kaupunki Toimintamallin kehittäminen

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?