Oulun insinöörit: Toiminnan kehittäminen

Lähtökohta

Projektin lähtökohta oli kehittää Oulun insinöörien palveluita kohderyhmälle, jonka kanssa yhdistys oli havainnut haasteita.

Työn eteneminen

Projektissa olivat seuraavat vaiheet:

  1. Alkukartoitus – Ryhmäkeskustelu Oulun insinöörien avainhenkilöiden kanssa, jossa määriteltiin projektin tavoitteita ja toimenpiteitä. Tässä keskustelutilaisuudessa käytiin läpi nykyiset haasteet, avainhenkilöiden ymmärrys jäsenistöstä (oletukset/faktat) ja valittiin yhdessä haastattelututkimukseen osallistuvat henkilöt. Lisäksi ideoitiin yhdessä haastattelurunkoa, jota myös hiottiin myöhemmin sähköpostin välityksellä.
  2. Puhelinhaastattelututkimus – Haastateltiin puhelimitse 31 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Saimme yhteystiedot näille Insinööriliiton rekisteristä, josta heidät oli suodatettu yhdessä sovituilla kriteereillä. Haastatteluissa pureuduttiin mm. henkilöiden nykytilanteeseen, ammatti-identiteettiin, ensikokemuksiin ja odotuksiin liitosta, kokemuksiin liiton jäsenenä, palveluiden käyttöön.
  3. Tutkimusmateriaalin analysointi ja kiteytys raportiksi.
  4. Yhteissuunnittelutyöpaja – Työpajaan osallistui Oulun insinöörien avainhenkilöitä, jäseniä sekä myös opiskelijayhdistyksen jäseniä. Työpajassa jalkautettiin haastattelututkimuksen tulokset. Tämän pohjalta ideoitiin ratkaisuja esille tulleisiin haasteisiin. Ideoista valittiin parhaat, jotka kuvattiin palvelutarinoiksi ja lopuksi käytiin yhdessä läpi niiden toteuttavuutta.

Lopputulokset

Yhdistys oli tyytyväinen tutkimuksen toteutukseen ja työpajaan. Tutkimus antoi kattavasti kuvaa kohderyhmästä, kumosi joitain ennakko-oletuksia ja toi uutta tietoa kohderyhmän näkemyksistä, ja osaksi myös vahvisti joitain ennakkokäsityksiä. Työpajassa syntyneet ideat olivat konkreettisella tasolla.

Projektimme kuvaus päätyi myös Palvelumuotoiluajattelemmalla paremmaksi – opas järjestö- ja yhdistystoimijoille julkaisun yhdeksi case-esimerkiksi.

“Työ ylitti odotuksemme! Tuli ekstraa, se yllätti. Tämä tuli meille ihan oikeaan tilanteeseen.”

 

— Riitta Rusila, puheenjohtaja 2014-2016, Oulun Insinöörit ry

Projektin tiedot

Oulun insinöörit ry on Insinööriliitto IL ry:n alueyhdistys. Oulun insinööreissä on yli 3000 jäsentä, ja se on siten yksi Insinööriliitto IL ry:n suurimmista alueyhdistyksistä ja suurin Pohjois-Suomessa.

Toteutus: kesä 2016

Insinööriliitto Logo
Palvelumuotoilu Palo Oulun insinöörit Toiminnan kehittäminen
Asiakasymmärryksen pohjalta ideoitiin uusia toimenpiteitä
Palvelumuotoilu Palo Oulun insinöörit Toiminnan kehittäminen
Yhteissuunnittelutyöpajan lopputuloksena oli uusia palvelutarinoita

Kiinnostaako palvelumuotoilun hyödyntäminen teidänkin organisaatiossanne?

Ota yhteyttä


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?