Omaishoitajayhdistys: Strategian kehittäminen

Lähtökohta

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry halusi kehittää omaa strategiaansa uudella tavalla vuosille 2016 – 2020.

Työn eteneminen

Toimme strategiatyöskentelyyn palvelumuotoilusta tuttuja menetelmiä. Strategian kehittämisen avuksi teimme ryhmähaastatteluja ja itse työskentely painottui työpajoihin yhdistyksen kanssa. Järjestimme työpajoja, joissa käytiin läpi mm. jäsenten kokemuksia ja tarpeita, kartoitettiin sidosryhmien roolia sekä työstettiin itse strategiaa – sen tavoitteita, painopistealueita ja käytännön toimenpiteitä työntekijöiden kanssa. Työpajojen jälkeen muokkasimme materiaaleista yhdistyksen strategiadokumentin.

Lopputulokset

  • Strategiadokumentaatio ja asiakaspersoonakuvaukset

Projektin tiedot

Oulun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja puolestapuhuja. Yhdistyksen tehtävä on auttaa omaisistaan huolehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään jaksamaan paremmin arjessaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Yhdistys tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa, edistää omaishoitajien oikeuksia ja kehittää innovatiivisia palveluita.

Projekti toteutettiin vuonna 2015.

Palvelumuotoilu Palo Omaishoitajayhdistys Strategian kehittäminen
Palvelumuotoilu Palo Omaishoitajayhdistys Strategian kehittäminen

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?