ODL: Vanhusten päivätoiminnan kehittäminen

Lähtökohta

ODL:n Hilipakka-Palvelut halusi laajentaa omaishoitajien vapaan mahdollistavaa päivätoimintaa ja saada lisättyä palvelun myyntiä. Lisäksi projektissa haluttiin kehittää työntekijöiden yhteistyötä palvelun tuottamiseksi. Projektin tavoitteena oli siis liiketoiminnan kasvattaminen ja palvelun laadun varmistaminen.

Työn eteneminen

Vanhusten päivätoimintapalvelua ja palvelua tuottavan henkilökunnan toimintaa kehitettiin haastattelemalla asiakkaita ja henkilökuntaa sekä havainnoimalla palveluntuotantoa. Henkilökunnan ja asiakkaiden haastatteluiden avulla saatiin selvitettyä palvelukokonaisuuden palvelupolku, johon liittyi vahvasti myös omaishoitajaksi hakeutuminen ja yhteistyö kaupungin palveluohjauksen kanssa.

Tämän lisäksi henkilöstön kanssa pidettiin työntekijöiden ja sidosryhmien kehitystyöpaja, jossa käytiin läpi kerättyä tietoa ja ideoitiin miten esille tulleisiin haasteisiin voitaisiin vastata.

Lopputulokset

Lopputulokseksi koostettiin kattava palvelumallikuvaus, joka toi hyvin esille palveluprosessin nykytilanteen ja asiakkaiden tarpeet.

Asiakkaiden haastattelut ja havainnoinnit toivat konkreettisia oivalluksia palvelun markkinoinnin kehittämiseen – miten ja missä palvelusta tulisi viestiä. Myös palvelumallikuvaus koettiin avaavan henkilökunnalle yhteiseksi sen ison kokonaisuuden, jonka kanssa työskennellään. Puoli vuotta projektin toteuttamisen jälkeen päivätoiminnan asiakasmäärä oli kaksinkertaistunut.

Projektin tiedot

ODL:n Hilipakka-Palvelut tarjoaa avointa päivätoimintaa vanhuksille. Ohjelmallisen päivätoiminnan aikana ODL:n henkilökunta huolehtii hoidettavasta, jolloin omasihoitajalla on mahdollisuus käydä omissa harrastuksissa tai vaikka Vesper-kodin kuntosalilla. Päivätoiminta on tarkoitettu omaishoitajan vapaan järjestämiseksi.

Projekti toteutettiin vuonna 2014.

Palvelumuotoilu Palo ODL Vanhusten päivätoiminnan kehittäminen

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?