MIF: Koulutusohjelman kehittäminen

Lähtökohta

Management Institute of Finland MIF Oy:llä oli tavoitteena kehittää ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin tähtääviä aikuisten tutkintokoulutuksia entistäkin asiakaslähtöisimmiksi. Samalla haluttiin kokeilla ja tuoda palvelumuotoilun menetelmiä koko henkilöstön käyttöön. Palo ja MIF suunnittelivat yhdessä valmentavalla otteella toteutetun kokonaisuuden, johon sisältyi neljä palvelumuotoilun työpajaa ja yhteistä työskentelyä työpajojen välillä.

Työn eteneminen

Työpajat järjestettiin etäyhteyksillä ja niihin osallistui koko MIF tutkinnot -yksikön henkilökunta. Työskentelyssä hyödynnettiin Miro-alustaa. Työpajojen sisällöt jakautuivat seuraavasti:

  1. Nykytilanteen kartoitus
  2. Asiakasymmärrys
  3. Ideointi ja konseptointi
  4. Konseptien jatkotyöstäminen

MIF:n henkilökunta teki työpajojen välillä tehtäviä pienryhmissä, esimerkiksi havainnointeja ja asiakashaastatteluita, jotka veivät koulutusohjelmien kehittämistä eteenpäin.

Lopputulokset

MIF:n työpajoissa syntyi useita ideoita koulutusten markkinointiin, koulutussisältöihin ja palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Työpajoissa luotiin myös alustavat asiakasprofiiliaihiot MIF:lle. Etätyöpajat ovat helposti puuduttavia, mutta Mirolla työskentely koettiin mielekkääksi ja yhdessä tekeminen oli virkistävää. Miroon koottu materiaali oli kaikkien helposti saatavilla milloin tahansa ja sitä hyödynnettiin työpajojen välillä sekä niiden jälkeenkin.

Yksi tärkeä tavoite valmennusohjelmalle oli, että MIF:n henkilökunta oppii samalla palvelumuotoilun ajattelumallin, menetelmiä ja prosessin. Palo koosti ohjelman päätteeksi MIF:lle oman palvelumuotoilun työkirjan sisäiseen käyttöön. Oppaan avulla MIF:n kehittäjien on helppo suunnitella vastaavia kokonaisuuksia muidenkin palveluiden kehittämisen tukemiseksi.

Projektin tiedot

Management Institute of Finland MIF Oy on Soprano Oyj -konserniin kuuluva tulevaisuuden osaajien kehittämiseen keskittynyt koulutusorganisaatio. MIFin yksiköitä ovat Johtamistaidon Opisto JTO, Infor, Fintra ja MIF Tutkinnot. Yhtiöllä on 40 koulutusasiantuntijaa ja lähes 300 verkostokouluttajaa. MIFin ja Palon yhteistyö koski MIF Tutkinnot -yksikköä.

Lue lisää MIF:stä: www.mif.fi

Yhteistyöprojekti toteutettiin keväällä 2021.

”Palvelumuotoilu Palo on toiminut pitkään avainpartnerinamme tutkinto-ohjelmissa. Tutun kumppanin avulla halusimme parantaa omia valmiuksiamme todellisiin asiakastarpeisiin pohjautuvaan toimintaan. Yhteistyö Palon kanssa on tuttuun tapaan sujuvaa ja joustavaa. Pienryhmätyöskentely ja työpajat olivat nivelletty hyvin toisiinsa. Koko henkilöstömme oli vahvasti sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen tuottaa entistäkin parempaa asiakasarvoa. Yhteistyömme antoi hyvän sysäyksen toimintamme jatkuvaan ja ketterään kehittämiseen.”

Timo Huuskonen, liiketoimintajohtaja, rehtori
Harri Usmi, kehitysjohtaja


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?