Metsäkeskus: Verkkopalvelu-uudistuksen tarvemäärittely

Lähtökohta

Metsäkeskus suunnitteli verkkopalveluidensa uudistamista ja halusi, että verkkopalveluiden tarvemäärittely toteutetaan palvelumuotoilun avulla. He halusivat varmistaa, että uusi palvelu vastaa asiakkaiden aitoihin tarpeisiin. Tavoitteena oli myös asiakkaiden osallistaminen verkkopalveluiden kehittämiseen heti uudistustyön alkuvaiheessa.

Asiakkaiden tarpeiden pohjalta uudistukselle tuli dokumentoida tarvemäärittelykuvaus, jota voidaan hyödyntää mm. toteutuksen kilpailutuksessa. Tarvemäärittelykuvauksen haluttiin tietysti myös ohjaavan uudistamisen kohteena olevien verkkopalveluiden suunnittelua.

Työn eteneminen

Tarvemäärittelykuvauksen pohjaksi suunnittelimme ja toteutimme yhden työpajan Metsäkeskuksen henkilöstölle ja kolme työpajaa asiakkaille.

Metsäkeskuksen henkilöstön työpajassa kerättiin sisäistä tietoa asiakkaiden tarpeista ja määriteltiin tavoite verkkopalveluiden uudistukselle. Henkilöstön työpajan antia hyödynnettiin asiakastyöpajojen suunnittelussa.

Asiakastyöpajat järjestettiin Oulussa, Lahdessa ja Tampereella alkuvuodesta 2020. Niihin osallistui sekä metsätoimijoiden edustajia että metsänomistajia ja niissä tehtiin erilaisia tehtäviä yksin ja ryhmässä. Työpajoissa verkkopalveluiden käyttäjiä haastateltiin ja he pääsivät luomaan asiakaskuvauksia sekä arvioimaan nykyisten palveluiden toimivuutta käyttäjien tarpeisiin peilaten. Asiakastyöpajoihin osallistui aktiivisesti myös Metsäkeskuksen henkilökuntaa. Tämä koettiinkin tärkeäksi osaksi koko tarvemäärittelyprosessia.

Lopputulos

Yhteistyön lopputuloksena syntyi kattava tarvemäärittelykuvaus, jossa esiteltiin asiakkaiden perustarpeet tulevalle verkkopalvelulle sekä vaatimuksia palvelun käytettävyydelle.

“Palvelumuotoilu Palo toimi asiakaslähtöisesti ja joustavasti suunnitteluvaiheesta aina lopputuloksien esittämiseen saakka. Palo omaksui nopeasti organisaatiomme identiteetin, mahdollisuudet ja rajoitteet, ja hyödynsi tätä näkemystä tuloksekkaasti koko prosessin ajan. Saimme arvokasta tietoa siitä, mikä Metsäkeskuksen verkkosivuston käyttäjille on merkityksellistä. Uuden verkkopalvelun suunnittelussa meitä on jo nyt auttanut paljon selkeä tarvemäärittely, joka lopputuloksena syntyi.”

 

— Tarleena Sokka, viestinnän asiantuntija, Metsäkeskus

Projektin tiedot

Metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Sen tehtävänä on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä.

Projektin toteutus: kevät 2020

Metsäkeskus
Palvelumuotoilu Palo Metsäkeskus Verkkopalvelu-uudistuksen tarvemäärittely
Palvelumuotoilu Palo Metsäkeskus Verkkopalvelu-uudistuksen tarvemäärittely
Voisimmeko auttaa teitä verkkopalveluiden kehittämisessä? Ota meihin yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ota yhteyttä


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?