Meri-Pohjolan opistopiiri: Kurssisisältöjen kehittäminen

Lähtökohta

Yhteistyömme tavoitteena oli kartoittaa Meri-Pohjolan opistopiirin opistojen palvelutuotannon nykytilannetta keräämällä tavallisten kuntalaisten aitoa palautetta liittyen valikoitujen kurssien sisältöihin.

Työn eteneminen

Nopeita testauksia tehtiin yhteensä neljälle opistopiirin opistolle, jotka olivat Iin kansalaisopisto, Vuolle opisto, Jokihelmen opisto ja Pudasjärven kansalaisopisto. Testauksien tärkeiksi kohderyhmiksi tunnistettiin nuoret ja miehet sekä luonnollisesti ne, jotka eivät ole vielä käyttäneet opistojen palveluita. Testaustilaisuuksiin osallistuminen haluttiin tehdä mahdollisimman vaivattomaksi, joten jalkauduimme kohderyhmien pariin viemällä testauspisteet kouluun, kirjastoon ja liikekeskuksiin.

Testauksissa kerättiin siis palautetta kurssisisällöistä sekä niistä tekijöistä, jotka voivat toimia kursseille osallistumisen esteinä. Osallistujille annettiin myös mahdollisuus antaa avointa palautetta opistojen toiminnasta.

Lopputulokset

Kerätty palaute antoi opistoille näkemystä suunniteltujen ja olemassa olevien kurssien houkuttelevuudesta kohderyhmien silmissä sekä suuntaviivoja tulevien kurssien suunnitteluun sekä kurssikuvausten että varsinaisen kurssisisällön kehittämiseen. Tämän lisäksi opistot saivat konkreettisia kehittämisideoita, joiden pohjalta voidaan edelleen kehittää yleistä toimintaa. Koska opistojen edustajia oli mukana testaustilaisuuksissa, he saivat kokemusta kokeilujen toteuttamisesta.

Projektin tiedot

Meri-Pohjolan opistopiiri on kansalaisopistojen alueellinen verkosto, johon kuuluu 16 jäsenopistoa.

Projekti toteutettiin syksyllä 2018.

Palvelumuotoilu Palo Meri-Pohjolan opistopiiri Kurssisisältöjen kehittäminen

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?