Liminka: Osallisuusmallin kehittäminen

Lähtökohta

Projektin tavoitteena oli kehittää Limingan kuntalaisia palveleva osallisuusmalli, jonka työstämiseen osallistuisivat kunnan työntekijät, päättäjät sekä kuntalaiset itse. Osallisuusmallista ei haluttu pitkää tekstuaalista raporttia vaan visuaalinen esitys, joka kertoo miten kuntalainen voi osallistua ja vaikuttaa Limingassa.

Työn eteneminen

Limingan kunnan osallisuusmallia kehitettiin sekä kunnan työntekijöitä että kuntalaisia osallistaen. Projekti aloitettiin marraskuussa 2018 kunnan johtoryhmän kanssa pidetyllä kick-off -palaverilla.

Projektin aikana järjestettiin työpajoja ja osallisuuspilotteja. Työpajat ja pilotit lisäsivät ymmärrystä siitä, miten kuntalainen voi osallistua ja vaikuttaa oman kunnan asioihin sekä tuntea kuuluvansa osaksi kunnan yhteisöä. Tämän lisäksi kerättiin ideoita osallisuuspilotteihin ja -muotoihin liittyen.

Projektissa kiinnitettiin huomiota myös nuorten osallisuuteen. Sitä lähestyttiin Tupoksen koulun osallisuustunnin ja osallisuuspilottina olleen Meijän mesta -työpajan avulla.

Lopputulokset

Lopullinen osallisuusmalli valmistui kesäkuussa 2019. Osallisuusmalli tehtiin ns. huoneentauluksi ja se kuvattiin kuntalaisen näkökulmasta. Se kertoo, miten kuntalainen voi osallistua ja vaikuttaa Limingan kunnassa.

Osallisuusmallin koostamisessa otettiin huomioon se, että malli voi toimia myös interaktiivisen nettiversion suunnittelun pohjana. Interaktiivisuuden avulla osallisuumalli ohjaisi kuntalaisia suoraan oikeaan tietoon tai vaikutuskanavaan.

Projektin aikana Limingan kuntaan perustettiin osallisuustyöryhmä, jonka tehtävää osallisuustyömme tuki. Osallisuusmallikuvauksen lisäksi projektista tuotettiin kaksi koostetta, jotka auttavat osallisuuden kehittämisessä. Ensimmäinen koostea kuvasi kuntalaisten työpajasta opittuja osallistumisen esteitä ja toinen veti yhteen projektissa opittuja asioita sekä toi esille näkökulmia, miten osallisuustyötä voisi Limingassa jatkokehittää.

Haetko tukea kuntanne osallisuusmallin kehittämiseen? Ota yhteyttä, niin jutellaan aiheesta lisää.

Projektin tiedot

Liminka on kunta, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Liminka on nykyisin noin 10 000 asukkaan rakas koti sekä monipuolisiin ja aktiivisiin luontoseikkailuihin soveltuva matkakohde, joka on erityisesti lapsiperheiden suosiossa.

Toteutus: marraskuu 2018 – kesäkuu 2019

Liminka logo
Palvelumuotoilu Palo Liminka Osallisuusmallin kehittäminen
Palvelumuotoilu Palo Liminka Osallisuusmallin kehittäminen
Palvelumuotoilu Palo Liminka Osallisuusmallin kehittäminen

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?