Lapin AMK: Palvelu- ja toimintamallin yhteiskehittäminen työpajoissa

Lähtökohta

Yhteistyön tavoitteena oli kartoittaa Living Lab Pruntsille Kemiin eri toimijoiden tarpeet huomioiva palvelu- ja toimintamalli hankkeessa jo kerättyä tietoa hyödyntäen. Living Lab Pruntsi keskittyy ikäihmisille suunnattuun hyvinvointi- ja terveysteknologiaan.

Työn eteneminen

Tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin kolmen työpajan sarja, joiden aikana eri osaajien tietotaitoa hyödyntäen luonnosteltiin Living Lab toiminnan raameja ja mahdollisuuksia. Ensimmäisessä työpajassa luotiin palvelumallia asiakasrajapintaan. Toisessa työpajassa fokuksessa oli oppimis- ja kehittämisympäristön toimintamalli ja kolmannessa keskityttiin TKI-toiminnan näkökulmaan.

Living Lab Pruntsin toimintamallia luonnosteltiin niin paikallaan pysyvälle, liikkuvalle kuin hybridiversiollekin.

Työpajoissa käytettiin palvelumuotoilun ihmislähtöisiä ja ketteriä menetelmiä. Palon palvelumuotoilija tutustui tarvittaviin taustatietoihin, suunnitteli työpajat, keskusteli hanketoimijoiden kanssa toteutuksesta ja veti työpajat. Jokaisen työpajan annista ja löydöksistä tehtiin visuaaliset koosteet, jotka tukivat sekä hankkeen toteutusta, raportointia, viestintää että palvelu- ja toimintamallin jatkokehittämistä suosituksineen.

Yhteistyössä hyödynnettiin iteratiivista otetta, jolloin yhden työpajan tulokset toimivat myös seuraavan työpajan tavoitteiden määrittelyssä – ensimmäisen työpajan opit olivat siis seuraavissa jo käytössä.

Lopputulokset

  • Living Lab Pruntsin palvelumallin luonnos asiakasrajapintaan
  • Sidosryhmäkartta Living Lab Pruntista oppimisympäristön näkökulmasta ja oppimisympäristön tärkeimpien käyttötilanteiden kuvaaminen
  • Tietoa ja kuvaus Living Lab Pruntsin mahdollistamasta TKI-ekosysteemistä ja sen toimintaprosessista

Projektin tiedot

Lisätietoja Living Lab Pruntsi -hankkeesta tästä linkistä ja tästä blogista.

Yhteistyön toteutus: 11/2022–03/2023

Palo Living Lab Pruntsi

”Paljon kiitoksia työpajojen vetämisestä ja koostamisesta! Työpajoissa mukanaolo oli tosi opettavaista ja innostavaa.

 

Tekemänne yhteenvedot kolmesta eri näkökulmasta ovat meille todella hyvä työväline postereiden ja raporttien kirjoittamisessa! Auttavat meitä eteenpäin Living Lab Pruntsin toteuttamista kohti.”

 

Anniina Tohmola, lehtori
Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut
Tulevaisuuden terveyspalvelut
Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?