Lähde-hanke: Taide osaksi sote-palveluita

Lähtökohta

Lähde-hankkeessa toteutettiin syksyllä 2017 useita taidepilotteja sote-palveluissa. Pilottien tavoitteena oli aktivoida ja osallistaa erityisryhmiä sekä tuoda heille hyvinvointia taiteen keinoin. Erityisryhmiä olivat mm. syrjäytyneet nuoret, mielenterveyskuntoutujat sekä kehitysvammaiset. Hanke tarvitsi apua pilottien arviointiin ja taidetoiminnan toimintamallin kehittämiseen pilottien pohjalta. Hankkeen toiveena oli myös jatkaa erityisryhmien osallistamista työpajoissa, joissa mm. ideoitaisiin taidepuistoa ja residenssitaiteen muotoja.

Työn eteneminen

Yhteistyömme Oulunkaaren Lähde-hankkeen kanssa sisälsi neljän erilaisen työpajan toteuttamisen ja niiden pohjalta tehdyn yhteenvedon. Yhteenvedossa kuvattiin mm. työpajojen tuloksia sekä alustava ehdotus toimintamallista, jossa taidetoiminta on otettu osaksi sote-palveluita.

Lisäksi toteutimme hankkeelle ns. Lähde-laatikon ja vihon, jotka sisältävät erilaisia erityiskohderyhmiä osallistavia tehtäviä ja menetelmiä.

Työpajoissa olivat seuraavat teemat:

  • Alkulähteellä – aloitustyöpaja, jossa määriteltiin kohderyhmiä ja kuvattiin tulevaa taidetoimintaa

  • Taide yksilöllisten työelämäpolkujen tukena – työpajassa analysoitiin käytettyä taidemuotoa ja osallistujien kokemuksia sekä muodostettiin erilaisia toimintamalliehdotuksia tulevaisuuden taidetoimintaa varten

  • Taidetta asumisen palveluihin! Sosiaalisen taiteen residenssi – työpajassa ideoitiin residenssitoimintamallin erilaisia muotoja

  • Julkiset tilat hyvinvoinnin ympäristönä/taidepuisto – työpajassa jatkokehitettiin taidepuiston konseptia ja ideoitiin erilaisia puistossa pidettäviä tapahtumia

Työpajoihin osallistuivat hankkeen henkilökunta, sote-ammattilaisia, taiteilijoita sekä kohderyhmien edustajia (kehitysvammaisia, syrjäytyneitä nuoria ja mielenterveyskuntoutujia).

Lopputulokset

Konkreettisia lopputuloksia projektissa olivat seuraavat:

  • Palon loppuraportti, joka esittelee työpajoissa syntyneet ideat ja toimintamalliehdotuksen.

  • Lähde-laatikko ja vihko, jotka sisältävät osallistavia menetelmiä hankkeen käyttöön.

Lue lisää Lähde-hankkeesta hankkeen sivuilta.

Projektin tiedot

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien keskuudessa.

Projekti toteutettiin syksyllä 2017.

Palvelumuotoilu Palo Lähde-hanke
Työpajassa jatkotyöstettiin mm. Taidepuiston alustavaa konseptia
Palvelumuotoilu Palo Lähde-hanke
Lähde-laatikko

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?