Kolarin kehitys- ja elinkeinopalvelut KOLKE: Kolarin kunnan elinkeino-ohjelman muotoilu

Lähtökohta

Kolarin kunnan uusi elinkeino-ohjelma haluttiin luoda painottaen yhdessä tekemistä ja monipuolisuutta. Näkökulmaksi valikoitui palvelumuotoilu, jossa korostetaan ihmislähtöisyyttä ja osallistavia menetelmiä. Ohjelman haluttiin luoda näin, jotta lopputulos olisi eri sidosryhmiä palveleva, selkeä ja Kolarin kunnan elinkeinotoiminnan moninaisuuden aidosti huomioonottava.

Työn eteneminen

Yhteistyö aloitettiin huhtikuussa Kolarin kunnan elinkeinon nykytilannetta läpikäyvällä työpajalla KOLKEn edustajien kanssa. KOLKEn lisäksi yhteiskehittämisessä työskenneltiin läheisesti elinkeinotoimikunnan kanssa, jonka vastuulla ohjelman luominen oli. Yhteistyö sisälsi työpajoja, sähköisen kyselyn, haastatteluita, elinkeino-ohjelmadokumentin tekemisen sekä esittely- ja muokkauskierroksia kunta-alan päätöksenteon vaatimalla tavalla.

Taustaan ja nykytilanteeseen tutustumisen jälkeen Palon palvelumuotoilijat suunnittelivat työpajan Kolarin avaintoimijoille. Ensimmäinen yhteiskehittämistyöpaja keskittyi tarkastelemaan nykytilannetta, määrittelemään ohjelman visiota ja vaihtoehtoisia strategisia painopisteitä erilaisten elinkeinotoimijoiden näkökulmasta.

Työpajan tulokset koostettiin ja niitä rikastettiin toteuttamalla sähköinen kysely toukokuussa. Kysely suunnattiin yrittäjille, yritysten edustajille sekä virkamiehille ja päättäjille. Kyselyllä kerättiin laajemmalta osallistujajoukolta täydentävää tietoa. Tulosten avulla vaihtoehtoisia painopisteitä saatiin arvotettua niin, että ohjelman pääteemat voitiin luonnostella.

Kesäkuun alussa pidettiin Kolarissa toinen yhteiskehittämistyöpaja, joka keskittyi elinkeino-ohjelmaan valittujen teemojen tarkentamiseen sisällön ja ensimmäisten toimenpiteiden puolesta.

Työpajan jälkeen toteutettiin haastattelukierros alueen yrittäjille ja päättäjille. 14 yksilöhaastattelua keskittyivät vahvistamaan tarkentuneiden sisältöteemojen ja valittujen painopisteiden oikean laajuuden, näkökulman ja tavoitteet.

Kesän jälkeen työskenneltiin tiiviisti yhteistyössä Kolarin elinkeinotoimikunnan jäsenten kanssa. Ohjelman luonnosta kommentointiin sähköisesti ja muokattiin yhteisissä tapaamisissa. Ohjelma sisältää mm. lähtökohdat, strategiset painopisteet kuvattuna viitenä sisältöteemana ja toimintatavat mittaamiseen ja seurantaan. Ohjelma hyväksyttiin toteutukseen kunnanhallituksessa sekä valtuustossa loppuvuodesta 2023.

Lopputulokset

  • Uusi yhteiskehitetty elinkeino-ohjelma vuosille 2024–2028
  • Suuntaviivat Kolarin monipuolisen elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen
  • Työpohjat ohjelman toteutumisen seurantaan ja viestinnän suunnitteluun

Projektin tiedot

Kolarin kehitys- ja elinkeinopalvelut KOLKE edistää osaltaan rohkeasti yhteistyöhön perustuen kuntastrategian kärkiä hyödyntäen toimissaan eri rahoitusmahdollisuuksia.

Yhteistyön toteutus: 04/2023–12/2023

Kolarin elinkeino-ohjelma

”Palo loi vuorovaikutteisen tavan elinkeino-ohjelman muotoiluun, jossa sidosryhmät saivat valita itselleen sopivat tavat eri osallistumismuodoista ja jossa monimutkainen asia sanoitettiin ihmisläheisesti ja arkisesti. Se todella toimi!

 

Saimme elinkeino-ohjelman, joka on syntynyt aidosti yhdessä tehden. Tämä näkyy toteuttamisinnossa, jolla elinkeino-ohjelmaa on nyt lähdetty viemään käytäntöön. Meidän todella kannatti ostaa tämä palvelu, vaikka monipuolista kehittämisosaamista
KOLKElla on omastakin takaa!

 

Kiitämme Paloa asiantuntijuudesta sekä avoimuudesta ja rehellisyydestä yhteistyömme aikana. Meillä oli luottamuksellinen yhteistyö uudenlaisen toteuttamistavan ja
monitahoisen aiheen parissa.”

KOLKEen asiantuntijat


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?