Kastelli-Talot: Myyntiprosessin kehittäminen

Lähtökohta

Kastelli-Talot halusi lisätä asiakasymmärrystä sekä tietoa myyntiprosessin ja asiakaskohtaamisten toimivuudesta.

Toteutus

Palo suunnitteli asiakasymmärrystutkimuksen, joka toteutettiin puhelinhaastatteluina. Haastatteluissa kerättiin tietoa asiakkailta, jotka eivät olleet päätyneet Kastelli-Talojen asiakkaiksi. Menetelmäksi valittiin puhelinhaastattelut, jotta saadaan kerättyä laajasti tietoa ns. menetetyiltä asiakkailta ympäri Suomen. Haastatteluissa käytiin läpi myyntiprosessin eri vaiheita ja niissä syntyneitä kokemuksia sekä paneuduttiin niihin tekijöihin, joiden takia asiakkuus jäi syntymättä.

Lopputulokset

Tehty tutkimus antoi Kastelli-Taloille vahvaa ymmärrystä asiakkaiden kokemuksista, verkkosivustonsa käytettävyydestä sekä keskeisistä myyntiprosessin vuorovaikutustilanteiden kehittämiskohteista.

Projektin tiedot

Kastelli-Talot on talovalmistaja, jonka päätoimipiste on Oulussa. Kastelli on ostetuin talomerkki Suomessa.

Projekti toteutettiin vuoden 2015 lopussa.

Palvelumuotoilu Palo Kastellitalot Myyntiprosessin kehittäminen

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?