Kansalaisopistojen kuntouttavan työtoiminnan tuotteistaminen

7
opistoa
7
työpajaa
4
asiakasprofiilia

Lähtökohta

Voimaa arkeen -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin kuntouttavan työtoimintaan kuuluvia kursseja seitsemässä Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistoissa. Palvelumuotoilutyön tavoitteena oli tuotteistaa kursseja ja kehittää niiden sisältöjä ottaen huomioon laajemmin kohderyhmä, joka oli alueen työttömät työnhakijat. Lisäksi tavoitteena oli työttömille suunnattujen palveluiden toimintamallin kuvaaminen sekä tuotteistamisprosessin oppiminen yhdessä tekemällä.

Työn eteneminen

Voimaa arkeen -hankkeen henkilökunnan kanssa tehtiin yhteistyötä usean työpajan rytmittämänä kevään 2022 aikana. Palon asiantuntijatyö sisälsi työpajojen suunnittelun ja vetämisen lisäksi tuotteistettavan kokonaisuuden konseptointia ja kuvaamista.

Yhteistyö sisälsi seuraavat vaiheet:

 1. Palvelumuotoilun perusteet ja asiakasymmärrys –valmennus
 2. Asiakaskuvaukset- ja palvelupolkutyöpajat
 3. Kuvausten koostaminen ja niiden välikatselmointi opistojen kanssa
 4. Ideointi- ja konseptointityöpajat
 5. Tuotteistamisen ja brändäyksen työpajat
 6. Tuotteistamisen työkirjan kokoaminen ja sen katselmointi

Lopputulokset

Yhteistyön lopputuloksena syntyi Palon palvelumuotoilijan koostamana ja visualisoimana tuotteistamisen työkirja, joka sisälsi seuraavat:

 • Toimintamallin kuvauksen sisältäen palvelun erilaisten roolien ja vaiheiden kuvaukset
 • Palvelun moduulien kuvaukset (olemassa olevat) ja malli miten moduulit kuvataan tarkalla tasolla
 • Palvelupakettien koostamisen ohje sekä esimerkkimalleja palvelupaketeista
 • Tavoitemielikuvan ja arvolupauksen kuvauksen
 • Asiakasprofiilien kuvaukset

”Palvelumuotoilu Palon kanssa oli ilo työskennellä. Päällimmäiseksi on jäänyt tunne siitä, että meidän pieni projektimme oli tärkeä. Prosessin vaiheet esitettiin meille heti aluksi selkeästi ja innostavasti. Voitiin turvallisin mielin aloittaa työ.

 

Koska väkeä oli monesta organisaatiosta, kaikki ei aina sujunut ihan suunnitellusti, mutta kärsivällisesti Piia huolehti, että työ eteni määrätietoisesti kohti maalia. Toteutusvaihetta voisin kuvata sanoilla sujuva ja sutjakka.

 

Palvelumuotoilun prosessin opettaminen/opetteleminen ja toteuttaminen samanaikaisesti kuulostaa haastavalta. Näin osallistujan näkökulmasta katsottuna, se toi työhön lisämausteen, joka motivoi olemaan mukana jokaisella kerralla. Pääsimme ikäänkuin syvemmälle asian ytimeen, kun projekti eteni oppimisen kautta.

 

Lopputulos on jo testattu ja hyväksi havaittu. Toimintamallimme on hieno ja käyttökelpoinen.”

 

 – Anna-Kaarina Perko, Lapuan kansalaisopisto

Projektin tiedot

Voimaa arkeen oli seitsemän eteläpohjalaisen kansalaisopiston yhteinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli mm. luoda yhteinen toimintamalli kuntouttavalle työtoiminnalle sekä luoda pohja kurssien tuotteistamiselle.

Voimaa arkeen –hankkeeseen osallistuneet opistot olivat Ilmajoki-opisto, Järvilakeuden kansalaisopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Kauhajoen kansalaisopisto, Kurikan kansalaisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto ja Lapuan kansalaisopisto.

Yhteistyön toteutus: 02/2022 – 06/2022


Kiinnostaako sinuakin
tuotteistaminen palvelumuotoilun menetelmin?

Ota yhteyttä


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?