Kajaanin ammattikorkeakoulu: Yhteistoimintamallin luominen

Lähtökohta

Yhteistyön tavoitteena oli tukea Virtuaalivalmennuksella kohti työelämää -hankkeen tavoitetta moniammatillisen yhteistyömallin yhteiskehittämisessä. Kohderyhmänä olivat kainuulaiset työttömät syrjäytymisuhan alla olevat nuoret miehet. Palo oli mukana hankkeen loppuvaiheessa fasilitoimassa keskustelua verkoston ammattilaisten välillä sekä koostamassa ja visualisoimassa hankkeen tuloksena syntyneen toimintamallin. Toimintamallin tarkoituksena on kannustaa syrjäytymisuhan alla olevien nuorten miesten kanssa työskenteleviä tahoja entistä tiiviimpään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi.

Työn eteneminen

Toimintamalli luotiin yhteiskehittäen neljän työpajan aikana. Palon palvelumuotoilijat suunnittelivat ja fasilitoivat työpajat Kajaanissa. Työpajasarja nimettiin Nuorisokuiskaajien Klubiksi ja paikalle kutsuttiin hankkeen aikana yhteen kootun ammattilaisverkoston jäseniä. Jokaisella työpajalla oli oma teemansa (mm. upea moninaisuus). Näin toimintamalli rakentui iteratiivisesti jokaisessa työpajassa kerättyyn tietoon pohjautuen.

Toimintamallin luonnos viimeisteltiin neljännessä työpajassa. Kaikki työpajoihin kutsutut pääsivät myös kommentoimaan luonnosta digitaalisesti, minkä jälkeen toimintamallin elementit koottiin yhteen lopulliseen muotoonsa. Malli jakaa toimijat viiteen eri osa-alueeseen nuoren näkökulmasta. Kuudentena sektorina on hankkeet ja uudistukset. Tavoitteeksi seuraavalle vuodelle asetettiin yhteistyön lisääminen erityisesti kunkin osa-alueen toimijoiden välillä. Malli sisältää myös kaksi ammattilaisten luomaa esimerkkiä siitä, miten sen avulla luotu yhteistyö voi parantaa nuoren arkea ja asemaa. Kamutoiminta on yhteistyö korkeakoulun, järjestöjen ja nuoren välillä, jonka kautta nuori saa kaipaamaansa tukea eri palveluihin ja tekemisiin lähtemisessä. Nuorisokuiskaajat on taas verkosto, jonka kautta saa ajankohtaista tietoa alueen palveluista nuoren ohjaamiseen. Tämän avulla voidaan mm. vähentää päällekkäisyyksiä eri toimijoiden palveluissa.

Lopputulokset

  • Väriympyrä yhteistyöhön nuoren parhaaksi -toimintamalli
  • Kaksi käytännön esimerkkiä toimintamallin hyödyntämisestä, joista toteutetaan kokeilut hankkeen jälkeen
  • Toimintamallin ammattilaisversio – työkalu ammattilaisten arkeen

Projektin tiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala.

Yhteistyön toteutus: 06/2023–10/2023

Palo KAMK väriympyrä toimintamalli

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?