Into: Ihmislähtöiset toiminnankuvaukset viestintään

Lähtökohta

Into kaipasi palvelumuotoilun tukea esimerkinomaisten selkeiden kuvausten luomiseen etsivän nuorisotyön ja työpaja-toiminnan nuorista sekä ammattilaisista. Malliesimerkkien päätavoitteena on avata tyypillisiä tekijöitä ja toimia niille, jotka eivät työmuotoja vielä tunne. Kuvauksia voidaan hyödyntää myös laajemmin viestinnässä ja kehittämisessä – kansallisesti ja alueellisesti.

Työn eteneminen

Yhteistyö toteutettiin yhteiskehittämisen prosessia ja menetelmiä hyödyntäen niin, että Inton jo aikaisemmin keräämä data, ammattilaisten hiljainen tieto sekä asiantuntijoiden kokemus otettiin mukaan mallityyppien luomiseen. Yhteistyö alkoi Inton asiantuntijoiden tapaamisella ja olemassa oleviin materiaaleihin tutustumisella. Samaan aikaan Inton asiantuntijat rekrytoivat kentän ammattilaisia tuleviin työpajoihin.

Mallikuvausten luomiseksi järjestettiin kaksi verkkotyöpajaa, johon osallistui etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaisia ympäri Suomea. Ensimmäinen työpaja keskittyi kuvaamaan nykytilannetta, tarkentamaan tavoitetta ja tekemään valintoja siitä, mitä ja miten malleihin kuvataan niin etsivän nuorisotyön kuin työpajatoiminnankin osalta.

Ensimmäisen työpajan jälkeen Palon palvelumuotoilijat kävivät syntyneet materiaalit läpi ja luonnostelivat malleja, joihin kiteytettiin lähtökohdat ja erilaiset vaihtoehdot. Mallien luonnoksia tarkasteltiin ja tarkennettiin toisessa verkkotyöpajassa ammattilaisten kanssa.

Työpajojen jälkeen Palon palvelumuotoilijat viimeistelivät mallit, joita syntyi yhteensä 12 kappaletta. Malleja tarkasteltiin vielä yhteisessä verkkotyöpajassa Inton ammattilaisten kanssa, jonka jälkeen ne lähettiin kommentointikierrokselle työpajoihin osallistuneille ammattilaisille.

Yhdessä tuotettu tieto ja luodut mallikuvaukset menivät seuraavaksi alussa graafikon käsittelyyn, joka kuvitti ja visualisoi mallit Inton käyttöön. Malleja voidaan hyödyntää monella tavalla Inton viestinnässä, kuten tukena ja apuna palveluista kerrottaessa, sidosryhmien kanssa toimittaessa tai palvelujen kehittämisessä. Ajatuksena on, että ammattilainen ”puhaltaa mallit henkiin” oman tietotaidon ja kokemusten kautta.

Kuvausten luomisessa hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmistä asiakasryhmittelyä ja -persoonia. Mallien kautta palvelut ja toiminnan voi nähdä ihmislähtöisesti niin nuoren (asiakkaan) kuin ammattilaisen (työntekijän) silmin. Palvelua voi siis katsella mallien avulla sisältä päin ulos ja ulkoa päin sisälle.

Lopputulokset

  • Mallikuvaukset etsivästä nuorisotyöstä: kolme mallinuorta, yleinen palvelupolku, työntekijän kuvaus, organisaation kuvaus
  • Mallikuvaukset työpajatoiminnasta: kolme mallinuorta, yleinen palvelupolku, työntekijän kuvaus, organisaation kuvaus
  • Tukimateriaalia viestintään valtakunnalliselle toimijalle, joka edustaa yli 270 työpajaa sekä 600 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa

Projektin tiedot

Into on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio. Se edustaa yli 270 työpajaa sekä 600 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelee yli 2200 ammattilaista. Palveluihin osallistuu vuosittain 43 000 nuorta ja aikuista. Lisätietoja Inton verkkosivuilta.

Yhteistyön toteutus: 12/2023 – 02/2024

Into Palvelumuotoilu Palo
Ote työpajanuoren mallikuvauksesta

”Kiitos! Saimme todella rikkaan aineiston käyttöömme, joka taipuu moneen. Olette mainiosti saaneet koottua asioita, ajatuksia ja kuvauksia yhteen. Pystymme hyödyntämään malleja laajasti ja kytkemään niitä olemassa olevaan. Jaottelu toimii niin kokonaisuutena, yksittäisinä malleina kuin pienempinä tietoiskuina tai nostoina vaikkapa somessa. Taklasitte hyvin aikataulu- ja osallistumishaasteita. Lopputulos on innostava
ja herättää ajatuksia.”

 

Inton asiantuntijat päätöstapaamisessa


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?