Iin kunta: Nuorten harrastuspalvelun muotoilu

Lähtökohta

Iin kunta halusi kehittää nuorille digitaalisen harrastuspalvelun, jonka tavoitteena oli auttaa jokaista nuorta löytämään itselleen sopiva harrastusmahdollisuus.

Työn eteneminen

Koska tämä palvelumuotoiluprojekti oli myös osa digikuntakokeilu-hanketta, se oli  luonteeltaan kokeileva, mistä syystä siinä haluttiin kehittää nopeasti konkretisoitu konsepti alkuajatusten perusteella ja testata ja kokeilla sitä eri sidosryhmien kanssa. Suunnittelimme ja toteutimme web-demon lisäksi kolme kokeilukierrosta, joissa harrastuspalvelua vietiin eteenpäin. Tämän lisäksi koostimme kattavan raportin kokeilujen opeista.

Kokeilujen yksi suurimmista opeista oli se, että alussa ollut oletus ratkaisusta ja sen tyydyttämästä tarpeesta ei välttämättä ole oikea suunta sovelluksen kehittämistyölle. Tämän ajatuksen validointiin suunnittelimme ja toteutimme vielä nuorten ideasprintti-illan, jossa lähdettiin liikkeelle nuorten harrastamisen esteistä edeten digitaalisen ratkaisun ideointiin. Ideasprintin tulokset vahvistivat päätelmän, että alkuperäisessä kokeilussa alkuasetelma oli ollut virheellinen. Kokeilut ja ideasprintti olivat opettavainen matka myös mukana olleille Iin kunnan henkilökunnan edustajille.

Projektin tiedot

Projekti toteutettiin Iin kunnan InnoHiili-hankkeen yhtenä palvelumuotoilupilottina sekä Digikuntakokeilu-hankkeen yhteistyönä v. 2017.

Palvelumuotoilu Palo Iin kunta Nuorten harrastuspalvelujen muotoilu
Palvelumuotoilu Palo Iin kunta Nuorten harrastuspalvelujen muotoilu

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?