Iin kunta: Joukkoliikenteen kehittäminen

Lähtökohta

InnoHiili-hankkeessa haluttiin kehittää Iin kunnan ja Oulun välistä joukkoliikennettä. Kuntalaisilta oli tullut paljon palautetta joukkoliikenteen huonosta toimivuudesta.

Työn eteneminen

Hankkeen asiakasymmärrystutkimuksessa tavoitteena oli kartoittaa Iin kuntalaisten tottumuksia ja tarpeita arkiseen kulkemiseen liittyen, kerätä kuntalaisten kokemuksia ja mielikuvia joukkoliikenteen nykytilasta sekä kiteyttää kerätty ymmärrys kulkemistarpeista asiakaspersooniksi. Tutkimukseen haluttiin mukaan sekä joukkoliikenteen käyttäjiä että kuntalaisia, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Erityisen mielenkiinnon kohteiksi paikannettiin lukiolaiset, ammattikoululaiset ja työssäkäyvät kuntalaiset.

Asiakasymmärrystutkimus toteutettiin monipuolisella menetelmäpaletilla. Tutkimukseen osallistuvilla kuntalaisille lähetettiin luotain, johon he keräsivät yhden viikon ajan kulkemiseen liittyviä kokemuksia ja asioita. Nuorille osallistujille lähetettiin erityisesti heille suunnattuja tehtäviä Whatsapp-sovelluksella päivittäin viikon ajan. Näiden lisäksi järjestettiin omat ryhmähaastattelut ikäihmisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille sekä yksilöhaastatteluita työssäkäyville kuntalaisille.

Asiakasymmärrystutkimuksessa kerätty ymmärrys kiteytettiin asiakaspersoonakuvauksiksi (6 kpl), joita voidaan kunnassa yleisesti hyödyntää joukkoliikenteeseen ja kulkemiseen liittyvässä kehittämistyössä. Persoonakuvaukset toimivat myös inpiraation lähteenä InnoHiili-hankkeessa järjestetyssä haastekilpailussa, jossa etsittiin uusia ratkaisuja tukemaan paikallisliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Haastekilpailuun osallistuneita ideoita arvioitiin sen perusteella, että miten ne vastasivat asiakaspersoonissa esitettyihin tarpeisiin ja suunnitteluohjaimiin. Parhaiksi katsottuja ideoita jatkokehitettiin työpajoissa, joihin osallistui eri sidosryhmien edustajia. Jatkokehitetyistä ideoista valittiin voittaja, jota pilotoitiin kilpailun jälkeen.

Loppusyksystä 2017 toteutettiin työmatkaliikennekokeilu, jossa n. 20 työssäkäyvää iiläistä käytti 3 viikon ajan pikkubussia, joka ajoi suoraa reittiä Iin keskustasta Oulun Kontinkankaan työpaikoille. Pilotti onnistui hyvin. Palo toteutti pilotin tueksi reissuvihon, johon työmatkailijat kertoivat kokemuksiaan pilotista.

Lopputulokset

  • Asiakaspersoonakuvaukset

  • Yhteenvetoraportti

  • Työmatkaliikennekokeilu ja siinä käytetty reissuvihko

Oulun joukkoliikenne teki vuonna 2018 vaikuttavia muutoksia Oulun ja Iin väliseen joukkoliikenteen reitteihin.

Projektin tiedot

Ii on Suomen kunta, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Kunnassa asuu n. 10 000 asukasta. Valtakunnallisesti Ii on nykyään tunnustettu uusiutuvan energian edelläkävijä. Projekti toteutettiin osana Micropoliksen InnoHiili-hanketta, jossa palvelumuotoilua tuotiin kunnan käyttöön kolmen eri pilotin avulla.

Palvelumuotoilu Palo Iin kunta Joukkoliikenteen kehittäminen
Palvelumuotoilu Palo Iin kunta Joukkoliikenteen kehittäminen
Palvelumuotoilu Palo Iin kunta Joukkoliikenteen kehittäminen
Palvelumuotoilu Palo Iin kunta Joukkoliikenteen kehittäminen

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?