Iin kunta, Iin Micropolis: Tavarat kiertoon -järjestelmän palvelumuotoilu

Lähtökohta

Tuunataan työtä –hanke valitsi Palvelumuotoilu Palon tukemaan Iin kunnassa pilotoinnissa olevan Tavarat kiertoon -järjestelmän viimeistelyä omille työntekijöilleen sopivaksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi.

Yhteistyön eteneminen

Yhteistyö lähti liikenteeseen nykytilanteen kartoituksella, mikä tarkoitti järjestelmään tutustumista ja hankkeen sisäisen tiedon keräämistä haastattelujen avulla. Tämän jälkeen tehtiin pienimuotoinen asiakasymmärrystutkimus tulevista käyttäjistä haastattelemalla ja paikantamalla käyttäjien työarkeen liittyviä tarpeita sekä ideoita palvelun kehittämisen tueksi.

Asiakasymmärryksen antia käytettiin tulevan palvelukokonaisuuden sisältöjen määrittelyyn, tulevan toiminnan jatkokehittämistä ohjaavan kuvauksen tekemiseen sekä palvelun toiminnan kuvaamiseen.

Palo teki myös Tavarat kiertoon –järjestelmään sisältyvistä palveluista konsepti- ja palvelupolkukuvaukset sekä kiteytti palvelukokonaisuudesta kattavan toimintamallikuvauksen, jossa esitettiin kaikki olennaiset asiat erityisesti palveluntuotannon kannalta. Toimintamallikuvauksen yhdessä palvelusysteemin visuaalisen kuvauksen kanssa koettiin tukevan hankkeen ja Iin kunnan työtä huomattavasti.

Yhteistyömme oli sujuvaa ja tiivistä hanketiimin kanssa. Työssämme hyödynsimme laajasti etäyhteyksiä ja etätyöskentelyä tukevia työkaluja sekä kehittämiämme työskentelypohjia.

Lopputulokset

  • Palvelun toimintamallikuvaus

  • Palvelukokonaisuuden ja -konseptien kuvaukset

  • Palvelupolkujen ja -mallien kuvaus

  • Jatkokehittämistä ohjaavat tekijät

Palvelumuotoilu Palo Iin Kunta Micropolis

“Yhteistyö Palon kanssa lähti erinomaisesti liikkeelle – suunnitelmallisuus ja ammattitaito näkyi heti selkeiden suunnitelmien myötä. Tuntui kuin he olisivat käyneet jokaisen pään sisällä lukemassa kaikki kehittämisen paikat, vaikkei niitä tullut sanotuksi välttämättä ääneen.

Erityisesti asiakasymmärrystutkimuksen tarve osoitti sen, miten tärkeää on lähteä katsomaan kehittämistä ensin asiakasnäkökulmasta – varsinkin ulkopuolisen silmin. Jos olisin ollut itse tekemässä tätä tutkimusta tutulle kohderyhmälle, olisi tulos voinut vääristyä. Iso kiitos!”

 

— Veli-Pekka Korhonen, projektipäällikkö, Tuunataan työtä -hanke

 

”Palvelumuotoilun  avulla ja tuella olemme saaneet varsin lyhyessä ajassa  Tuunataan työtä -hankkeen aikana juurrutettua Tavarat kiertoon -järjestelmän osaksi kunnan työllistämistoimintaa ja kunnan hankintamallia.”

 – Lea Aalto, työllistämispalveluiden päällikkö, Iin kunta


Voimmeko auttaa teitä palveluiden konseptoinnissa? Kysy lisää!

Ota yhteyttä


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?