Palon palvelumuotoilija osana finanssialan organisaation muotoilutiimiä

Lähtökohta

Finanssialan organisaatio halusi entisestään lisätä organisaation muotoiluosaamista ja tukea organisaatiossa jo ansiokkaasti tehtyä asiakaslähtöistä kehittämistyötä. Organisaation mahdollisesti muuttuvat tarpeet ja useamman projektin tukeminen olivat lähtökohtana joustavan ja asiantuntevan resurssin tarpeelle. Myös talon tapojen, toimintamallien ja alan säännösten tutuksi tuleminen oli tärkeä lähtökohta kattavalle palvelumuotoilutyölle. Talon sisällä näistä saa parhaat opit.

Työn eteneminen

Yhteistyön aikana palvelumuotoilutyötä on tehty useassa eri kehitysprojektissa, joissa tavoitteena on asiakaslähtöisin tavoin kehittää organisaation eri liiketoimintoalueita.

Kehitysprojektien tavoitteet huomioiden useat palvelumuotoilun lähdestymistavat asiakasymmärryksen laadullisessa keräämisessä ja sen analysoinnissa kehitystyön pohjaksi ovat vahvasti mukana. Yhteiskehittäminen ja konseptien kuvaaminen arviointia ja jatkokehittämistä varten, ovat niin ikään palvelumuotoilun ammattilaisen arkipäivää. Näin tuetaan niin rahoituskeskusteluja kuin esimerkiksi teknisten arkkitehtien ja kehitystiimien työtä digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä.

Palon palvelumuotoilijoiden laajan osaamisen myötä yhteistyö on sisältänyt palvelumuotoilun ohella niin käyttöliittymätason suunnittelua kuin käytettävyystestausten toteutusta ennen kehitettyjen järjestelmien pilottikokeiluja.

Lopputulokset

Organisaation käytössä ja tärkeänä osana omaa muotoilutiimiä on talon tavat tunteva palvelumuotoilun ammattilainen, jolle organisaation kehittämishaasteet ovat sydämen asia.

Projektin tiedot

Yhteistyön toteutus: 2016 – 2023

Palvelumuotoilija joustavasti osa-aikaiseen tai täysipäiväiseen yhteistyöhön!

Ota yhteyttä


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?