Digi- ja mainostoimisto Höyry: Taustatutkimuksen toteutus elämyspuistokonseptille

Lähtökohta

Yhteistyön tavoitteena oli tukea Ouluun suunnitteilla olevan uuden elämyspuiston konseptointia tuomalla siihen tarvittavaa tietoa potentiaalisista asiakkaista ja toimialan tulevaisuuden trendeistä.

 

Työn eteneminen

Palon osalta työ käynnistyi pöytätutkimuksella, jossa keskityttiin niin matkailun kuin elämysteollisuuden trendien ja tulevaisuuden näkymien kartoitukseen. Tämän lisäksi kerättiin tietoa erilaisista alaan ja matkailijoihin liittyvistä tutkimuksista, joista olisi hyötyä puiston konseptoinnissa.

Seuraavaksi Palo haastatteli alueella vaikuttavia erilaisia matkailutoimijoita heidän näkemyksistään Oulun tarjoamasta matkailukokemuksesta ja mahdollisista matkailijan kokemista haasteista. Tätä tietoa täydennettiin vielä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkijoiden haastatteluilla.

Kerätyn tiedon analysoinnin jälkeen Palo teki aineistosta koostedokumentteja, joissa kuvattiin tärkeimmäksi nousseita trendejä, potentiaalisia kohderyhmiä, Oulun nykytilannetta matkailukohteena sekä oleellista lisätietoa asiakkaista. Palon palvelumuotoilijat olivat myös mukana elämyspuiston konseptin ideoinnissa.

Elämyspuistokonseptin sisältö ja ilme julkistetaan myöhemmin.

 

Lopputulokset

  • Katsaus trendeihin
  • Potentiaalisten kohderyhmien määrittely
  • Kooste Oulusta matkailukohteena
  • Asiakasymmärrystietoa konseptoinnin tueksi

Projektin tiedot

Tässä projektissa Palo toimi digi- ja mainostoimisto Höyryn yhteistyökumppanina.

Yhteistyön toteutus: 04/2023–05/2023


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?