Diabetesliitto: Valmentavaa palvelumuotoilun tukea

Lähtökohta

Diabetesliitto kaipasi meneillä olevaan palvelumuotoilu- ja tuotteistamisprojektiinsa palvelumuotoilun tukea. Yhteistyön tavoitteena oli:

  • selkeyttää palvelukokonaisuutta,
  • luoda organisaatiolle yhteinen kiteytetty näkemys palveluiden tarjoamasta asiakaskokemuksesta sekä
  • rakentaa tuotteistetut palvelupaketit valituista palveluista.

Samalla lisättiin jo olemassa olevien palvelupolkujen asiakaslähtöisyyttä sekä tarkasteltiin palveluiden saavutettavuutta kokonaisuutena.

Pohjatyöksi oli kuvattu palvelukarttaa, kohderyhmiä ja sidosryhmiä. Palvelumuotoilun tuki keskittyi viemään näitä kuvauksia eteenpäin valmentavalla otteella, jolloin projektin etenemisen ohella lisättiin samalla myös Diabetesliiton avainhenkilöiden palvelumuotoilun ymmärrystä ja menetelmäosaamista.

Työn eteneminen

Työ lähti liikkeelle tutustumalla Diabetesliitossa tehtyihin materiaaleihin ja taustatietoihin. Tämän jälkeen Palo suunnitteli ja järjesti kaksi tapaamista valmennettavan kanssa, joissa materiaaleja vietiin eteenpäin ja yhteistyön tavoitetta tarkennettiin.

Seuraavaksi yhteistyöhön osallistettiin laajemmin Diabetesliiton henkilökuntaa ja jäseniä. Palo suunnitteli ja järjesti Tampereella kaksi päivää kestävän sovelletun muotoilusprintin. Sprintissä vietiin eteenpäin keskeisiä materiaaleja ja tehtiin erilaisia luonnoksia mahdollisista palvelupaketeista. Tämän lisäksi toiseen sprinttipäivään kutsuttiin mukaan liiton kohderyhmän edustajia, joilta kerättiin täydentävää asiakasymmärrystietoa tuotteistamisen tueksi.

Työpajasession jälkeen projektia jatkettiin avainhenkilöiden henkilökohtaisilla sparraustapaamisilla, joissa tuettiin projektia ajankohtaisilla toimenpiteillä. Etäsparraussessioita pidettiin kolme ja niiden teemoiksi valikoitui motivaatioprofiilit, palvelupolut ja palvelupaketit. Lopuksi Palon palvelumuotoilija viimeisteli ja visualisoi profiilit helppokäyttöisiksi korteiksi ja teki tarvittavat työpohjat käyttöön Diabetesliiton jatkotyöstöä varten.

Lopputulokset

  • Yhdessä määritelty palvelukokonaisuuden kuvaus
  • Yhdessä määritellyt palvelupaketit
  • Motivaatioprofiilit kohderyhmästä
  • Palvelumuotoilun osaamisen vahvistuminen
  • Henkilöstön ja asiakkaiden osallistaminen
  • Näkymätön näkyväksi

Projektin tiedot

Diabetesliitto on vuonna 1955 perustettu diabeetikoiden, heidän läheistensä ja diabetesammattilaisten yhteisö. Liittoon kuuluu n. 50 000 jäsentä. Liiton tehtävänä on tukea diabeetikoita, edistää diebetesosaamista ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Lisätietoja Diabetesliitosta tästä linkistä.

Yhteistyön toteutus: 11/2022–4/2023

Diabetesliitto profiilit

”Palvelumuotoilu auttaa jäsentelemään ja visualisoimaan asiakasnäkökulmaa ja ajattelemaan rohkeammin tutun ja turvallisen näkökulman ulkopuolelta. Saimme Palolta vahvaa tukea viedä prosessia eteenpäin ja jäsennellä asiakastarpeita selkeämmin ja visuaalisemmin.

 

Yhteistyö oli mieltä avaavaa ja mukavaa! Iso kokonaisuus haastoi meitä ajoittain, mutta saimme sen yhteistyöllä pilkottua paloiksi ja rajattua sopiviin kokonaisuuksiin.”

 

– Maija Kurki, suunnittelija


Haluatko tukea palvelumuotoiluun?

Ota yhteyttä


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?