Celia: Palvelumallin kehittäminen

Lähtökohta

Celiassa haluttiin kehittää palvelumallia hoiva-alan toimijoille. Yhteistyö lähti liikkeelle kick-off palaverilla, jossa tutustuttiin Celian kokemiin haasteisiin vanhuksille ja vammaisille henkilöille tarkoitettujen hoivakotien ja palvelutalojen palvelemisessa. Suunniteltiin asiakastyöpaja, johon osallistuivat hoiva-alan edustajien lisäksi myös kirjastojen ja Celian edustajia.

Työn eteneminen

Ensimmäisessä työpajassa osallistujat kertoivat kokemuksistaan ja palvelun käyttämisen esteistä erilaisten tehtävien avulla. Lisäksi työpajassa ideoitiin ratkaisuja haasteisiin.

Työpajan toisessa osassa mallinnettiin Celian työntekijöiden kanssa hoiva-alan palvelupolkua. Yhteistyötä jatkettiin kolmannessa työpajassa, jossa keskityttiin yksinkertaistamaan hoiva-alan palvelumallia. Palo teki  palvelumallista sähköiset versiot, joiden työstämistä Celia jatkoi.

Lopputulokset

  • Yhteenveto asiakastyöpajan tuloksista
  • Hoiva-alan palvelumallin kuvaukset sisäiseen käyttöön ja ulkoiseen viestintään (ks. Celian sivuilta kuva lopputuloksesta)

 

Projektitiedot

Celia on koko Suomea palveleva saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta muun muassa äänikirjoina. Celian saavutettavia kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on hankalaa.

Toteutus: talvi-kevät 2018

Celia
Palvelumuotoilu Palo Celia Palvelumallin kehittäminen
Palvelumuotoilu Palo Celia Palvelumallin kehittäminen

Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?