Avaus-hanke: Ikäihmisten digitaalisen palvelun kehittäminen

Lähtökohta

Oulun kaupungin Avaus-hanke tarvitsi yhteistyökumppanin kehittämään ikäihmisille suunnattua digitaalista palvelutarjotinta. Palo valittiin suunnittelemaan ja toteuttamaan useita työpajoja, joiden tavoitteena oli viedä hanketta kohti konkreettista lopputulosta.

Työn eteneminen

Palon vastuulla oli seuraavat työkokonaisuudet:

  • 12 palvelumuotoilutyöpajaa ikäihmisille sekä hyvinvointialan ammattilaisille asiakasymmärryksen keräämiseksi sekä palvelun sisällön tuottamisen tueksi.

  • Uuden palvelutarjottimen konsepti ja prototyyppi (web-demo).

  • Palvelutarjottimen arviointitutkimus.

Työpajojen päätavoitteena oli kerätä laadukasta asiakasymmärrystä ja siihen pohjautuen viedä hankkeen määrittelytyötä isoin harppauksin eteenpäin kohti konkreettisia tuloksia.

Työpajojen suunnittelu lähti siitä, että yksinkertaistimme senhetkisen suunnitelman prototyypin muotoon. Valitsimme myös työpajaan sellaiset menetelmät, joiden avulla saatiin kokemuksellista palautetta prototyypin toimivuudesta käytännön tasolla. Teimme Kaikista työpajoista kattavat raportit hankkeen käyttöön.

Hyvinvoinnin ammattilaisten työpajojen menetelmiä valittaessa painotimme asiakasnäkökulmaa tuovia menetelmiä, jotta asiakas pysyy ammattilaisten mielessä koko ajan sisältöä kehitettäessä.

Palvelutarjottimen julkaisuvaiheen jälkeen toteutimme vielä arviointitutkimuksen kyseiselle palvelulle. Tutkimuksessa haluttiin erityisesti ymmärtää miten hyvin sivusto palvelee tarkoitustaan ja mitä siitä voitaisiin oppia mahdollisisa jatkohankkeita varten. Tutkimuksessa haastattelimme 7 ikäihmistä heidän kotonaan. Haastatteluosuuden lisäksi osallistujia pyydettiin tutustumaan kaupungin toteuttamaan sivustoon ja etsimään sieltä heitä mahdollisesti kiinnostavia asioita. Sivuston käyttöä havainnoitiin ja samalla esitettiin tarkentavia kysymyksiä.

Lopputulokset

  • Työpajojen tuloksena yhdessä luomaamme konseptia hyödynnettiin suoraan varsinaisen palvelutarjottimen toteutuksessa.

  • Arviointitutkimuksen löydöksiä esiteltiin sekä perinteisen raportin että videokoosteiden avulla. Niitä hyödynnettiin myös palautteena ouka.fi-sivuston kehittämiselle.

Projektin tiedot

Avaus oli hankekokonaisuus, jossa uudistettiin hyvinvointipalveluita ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja. Hankkeessa tehtiin kansallista yhteistyötä tehdään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, sosiaali- ja terveysministeriön, Tekesin ja Sitran kanssa, ja alueellisen kehittäjän roolista vastasi Oulun kaupunki.

Palon työosuudet hankkeessa ajoittuivat vuosille 2014 – 2015.

Palvelumuotoilu Palo Avaus-hanke Digitaalisen palvelun kehittäminen
Palvelumuotoilu Palo Avaus-hanke Digitaalisen palvelun kehittäminen

“Rikkainta oli yhdessä työskentely ja yhdessä ideoiden pohtiminen. Tuloksena saatiin syvällinen ymmärtämys siitä, mitä palveluja ikääntyneet käyttävät, miten he haluavat tietokonetta käyttää ja millainen ikääntyneiden käyttöliittymän tulee olla. Palvelumuotoilu Palosta välittyivät ammattitaito, inhimillisyys, lämpö ja halu onnistua”

 

— Erika Kukkonen, projektipäällikkö, Oulun kaupunki


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?