Arctic Smart Future Technologies -hanke: Poikkialaisen yhteistyötoiminnan kiteyttäminen ja visualisointi

Lähtökohta

Yhteistyön aikana tuettiin Arctic Smart Future Technologies -hankkeen tavoitetta tiivistää kolmen eri asteen oppilaitosten poikkialaista yhteistyötä erityisesti teknologioiden ja kärkiosaamisen saralla. Hankkeen tulokset haluttiin kuvata toimintamalliksi ja tiekartaksi, jotta yhteistyö jatkuisi entistä selkeämmin tavoittein myös hankkeen jälkeen.

Työn eteneminen

Yhteistyö lähti liikkeelle taustamateriaaleihin tutustumisella, jonka avulla ensimmäiset luonnokset toimintamallista luotiin.

Sen jälkeen toimintamallia ja siihen kytkeytyvää tiekarttaa vietiin eteenpäin työpajassa hanketoimijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan kanssa. Mallin tavoitteena oli kuvastaa nykytilannetta – jokaisen toimijan rooli sekä toimenpiteet sisäisesti ja organisaatioiden välillä.

Työpajan jälkeen palvelumuotoilijat jaottelivat ja jäsentelivät tietoa toimintamallin muotoon. Visuaalinen ilme tehtiin koneen muotoon, jonka jokainen osa on tärkeä, jotta yhteistyö toimii. Toimintamallin kuvaamista ja viimeistelyä tuettiin viikoittaisilla palavereilla Palon ja hanketoimijoiden välillä.

Lisäksi kuvattiin strategisen tason tiekartta vuosille 2023–2027, joka kertoo yhteistyön laajemmat tavoitteet ja mahdollisuudet alueella. Lopputulokset julkaistiin myös Ardico-alustalla, joka kokoaa yhteen tietoa arktisista kehittämisympäristöistä.

Lopputulokset

  • Oppilaitosten yhteistyötä tukeva toimintamalli
  • Strategisen tason tiekartta

Projektin tiedot

Hankepartnerit: Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Lisätietoja hankkeesta tästä linkistä.

Yhteistyön toteutus: 03/2023–05/2023

ASFT-toimintamalli Palvelumuotoilu Palo
ASFT-yhteistyötoiminnan kiteytys

”Hienosti onnistuttu! Kuvattu toimintamalli ja tiekartta kiteyttivät upeasti hankkeen moninaiset ja monitahoiset löydökset. Toimintamallin visualisointi koneen muotoon, jossa jokaisella osalla on roolinsa koneen toiminnassa, oli osuva ja yhteistyön merkitystä mainiosti korostava.”

 

Hankeporukka lopputulosten esittelypalaverissa


Muotoillaanko teidänkin toimintamalleja?

Ota yhteyttä


Palvelumuotoilua, olkaa hyvä!

Kaipaako palvelusi sytykettä? Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla ja vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä
Haluatko varata tapaamisen/online-tapaamisen?